Přehled českých politických stran: Piráti

© European Union / Piráti

Piráti nyní nemají zástupce v Evropském parlamentu. O zisk křesel sice usilovali již v roce 2014, nepodařilo se jim však překročit 5% hranici. Pokud se do europarlamentu tentokrát dostanou, mohou se připojit k frakci Zelených nebo k zatím neznámé nové formaci. Čeští piráti podepsali s třinácti partnery z ostatních zemí EU společný program pro květnové volby.

Kandidáti

  1. Marcel Kolaja

Lídrem Pirátů pro eurovolby je Marcel Kolaja, manažer v softwarové firmě a expert na opensource technologie (pro svobodný software). V minulosti byl též místopředsedou Pirátské strany. Spoluzaložil a později i stál v čele spolku Otevřená města, který prosazuje otevřené fungování místní samosprávy vůči občanům. Do eurovoleb kandidoval již před pěti lety.

Klíčová témata: autorské právo na jednotném digitálním trhu, inovace a investice do digitálních technologií, ochrana spotřebitelů

  1. Markéta Gregorová

Dvojka kandidátka Markéta Gregorová je předsedkyní Evropské pirátské strany a brněnskou zastupitelkou. V minulosti pracovala jako marketingová a PR poradkyně.

Klíčová témata: zahraniční politika, program Erasmus+ a další programy pro mladé

  1. Mikuláš Peksa

Místopředseda českých Pirátů i Evropské pirátské strany. V současné době také zastává post poslanec Parlamentu ČR, v němž je předsedou sněmovního Výboru pro evropské záležitosti.

Klíčová témata: mezinárodní vztahy

  1. Lukáš Blažej

Lukáš Blažej je protikorupční aktivista a odborník na právo životního prostředí. V minulosti opakovaně zastupoval české environmentální neziskové organizace při jednání na evropské úrovni.

  1. Jana Koláříková

Jana Koláříková je HR manažerka a specialistka na rozvojovou spolupráci. V europarlamentu se chce zabývat tématy, jako je nakládání s odpadem, kvalita potravin, vzdělávání, zdravotní péče a lidská práva.

Kompletní kandidátka Pirátů je k dispozici zde.

Program

Piráti si ve svém volebním programu s podtitulem „Evropa potřebuje Piráty“ stanovili 20 priorit rozdělených do pěti kategorií, které chtějí v Evropském parlamentu v následujících pěti letech prosazovat.

Hlavní téma jejich volebního programu odráží jejich dlouhodobý zájem, tedy autorská práva a digitální agendu. Jejich záběr je však mnohem širší a týká se například vzdělávání, životního prostředí, zemědělství, zahraniční politiky a obrany, dopravy, daňového systému či vesmírného programu.

Transparentnost

Ve svém programu mají mimo jiné uvedeno, že evropská politika by měla být transparentnější a bližší lidem. „Každý člověk musí mít jednoduše dostupné informace o práci poslanců v Bruselu. Poskytneme lidem možnost se k návrhům vyjádřit online,“ píší v jednom z bodů.

Komentář redakce: Již dnes by měli mít občané přístup k některým dokumentům unijních institucí, a pokud nemají, mohou o něj požádat. Zároveň, mezi právy občanů členských států je možnost zapojit se do online veřejných konzultací Evropské komise otevřených před zveřejněním návrhu legislativního aktu.

Jednou online, podruhé za zavřenými dveřmi. V transparentnosti má EU stále mezery

Evropské instituce jsou mnohdy transparentnější než samotné členské země, říká evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová. I Unie má však při projednávání legislativy své stinné stránky.

Stop autoritářům

Piráti pak podobně jako další české politické strany volají po méně byrokratické EU a novinkou není ani boj proti dvojí kvalitě potravin. Jedním z jejich dalších priorit je rozvoj infrastruktury v Evropě nebo podpora programu Erasmus. Piráti se chtějí také zasadit o stejné šance pro ženy a může nebo spravedlivé pracovní podmínky. Dalším velkým tématem Pirátů je svoboda, a to jak na internetu tak i v souvislosti s volným pohybem v rámci EU.

Dále Piráti uvádějí, že chtějí čelit „autoritářům potlačujícím demokracii: Mír v Evropě musíme chránit před diktátory a extremisty.“

Komentář redakce: Evropský parlament nemůže zasahovat do vnitřních záležitostí členských států. Může vydávat usnesení a v případě porušení Smlouvy o EU vyzvat Radu ke spuštění řízení proti danému členskému státu, který porušuje právně zakotvené hodnoty EU – mezi nimi je i demokracie a vláda práva.

Princip právního státu ve střední Evropě pod tlakem. Jak je na tom Česko?

Přestože se Česko zatím neocitlo pod drobnohledem evropských institucí stejně jako Maďarsku a Polsko, v posledních letech čelí liberální demokracie v tuzemsku jistému tlaku. Odborníci poukazují například na proměny mediální scény.

Daně

„EU je nejbohatší hospodářskou oblastí na světě. Přesto nejsou příjmy z daní sdíleny stejně,“ varují Piráti ve svém programu. V Evropském parlamentu chtějí mimo jiné prosazovat princip, podle kterého by se firmy danily tam, kde skutečně podnikají. „Zasáhneme proti daňovým únikům korporací a daňovým rájům,“ uvádí.

Komentář redakce: Daňová politika je výlučnou kompetencí členských států, které o ní rozhodují na základě principu jednomyslnosti. Evropský parlament v otázce daní zastává pouze poradní úlohu.

EU se nedohodla na zavedení digitální daně, Visegrád se proto chystá jednat na vlastní pěst

Evropský plán na zdanění digitálních gigantů ztroskotal kvůli odporu některých členských států. Komise proto navrhuje, aby Rada EU rozhodovala o této oblasti kvalifikovanou většinou. Země V4 nový způsob hlasování odmítají a digitální společnosti chtějí místo toho danit po svém.

Zemědělství a klima

„Podpoříme udržitelné zemědělství a zlepšování kvality půdy, životních podmínek zvířat a biodiverzity. Budeme prosazovat, aby dotace byly podmíněny šetrným přístupem ke krajině a podporovaly rozvoj venkova, ne obřích agrokorporací,“ uvádí program Pirátů.

Komentář redakce: Vyplácení dotací ze zemědělských fondů EU je již dnes podmíněno dodržováním zásad správné zemědělské praxe (tzv. standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy – DZES).

Piráti se také chtějí zaměřit na řešení sucha a dalších dopadů klimatické změny. Tématem je pro ně také nakládání s odpady, konkrétně chtějí podporovat ekodesign, prodlužování životnosti výrobků a snadnou recyklaci a další využití odpadů.

Životní prostředí je u eurovoleb klíčové pro čtyři z pěti Čechů

Pro čtyři z pěti potenciálních českých voličů je před volbami do Evropského parlamentu důležité, zda má politický subjekt jako priority ochranu životního prostředí, zvířat a přírody, udržitelné zemědělství či snižování znečištění ovzduší.

Kompletní program Pirátů je k dispozici zde.

Co říkají průzkumy?

Podle dubnového průzkumu CVVM by Pirátská strana ve volbách do Evropského parlamentu získala 10,5 procent hlasů, čímž by se stala třetí nejsilnější stranou. Průzkumy volebního potenciálu agentury Median z 9. května a agentury Kantar z 8. května však posouvají stranu na druhé místo. Podle Medianu je potenciál Pirátů 27 %, zatímco Kantar uvádí 23,5 %.

Přehled předvolebních průzkumů je k dispozici zde.

Volby do Evropského parlamentu 2019

V květnu letošního roku se v EU uskutečnily již deváté přímé volby do Evropského parlamentu. Češi si v nich zvolili 21 zástupců.

Přehled českých europoslanců: Na čem pracovali a co se jim podařilo?

Českou republiku reprezentuje v Evropském parlamentu 21 poslanců. O co se během svého mandátu zasloužili? Na jaké důležité legislativě pracovali? Následující přehledy obsahují souhrn jejich dosavadní práce.