Přehled českých politických stran: ODS

© European Union / ODS

ODS je nejsilnější opoziční stranou na české politické scéně. V evropských volbách v roce 2014 získala 7,67 % hlasů a obsadila dvě křesla v Evropském parlamentu. ODS stála u zrodu frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), v dalším období Evropského parlamentu ji ovšem může nahradit frakce vzniklá z „koalice pro Evropu národů“, kterou představil volební lídr ECR a jednička na kandidátce ODS Jan Zahradil.

Kandidáti

  1. Jan Zahradil

Jan Zahradil působí jako europoslanec již od roku 2004 a je nejen jedničkou kandidátky ODS, ale také volební lídr celé frakce ECR (tzv. spitzenkandidát), a tedy i kandidát na post nového předsedy Evropské komise. V současnosti předsedá celoevropské Alianci konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE), dříve byl například také národním poslancem nebo místopředsedou ODS.

Klíčová témata: obchodní politika, zahraniční politika

Přehled českých europoslanců: Jan Zahradil

Jan Zahradil úspěšně kandidoval v roce 2014 za ODS, která se v Evropském parlamentu řadí k frakci ECR. Je předsedou Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE) a v EP je místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod. Europoslanec svůj mandát obhájil i ve volbách v roce 2019. Stal se také jedním z kandidátů na předsedu EK.

  1. Evžen Tošenovský

Druhým v pořadí je současný europoslanec a místopředseda ODS, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a exprimátor Ostravy Evžen Tošenovský.

Klíčová témata: energetika, automobilismus, věda, vesmírný program

Přehled českých europoslanců: Evžen Tošenovský

Evžen Tošenovský úspěšně kandidoval v roce 2014 za ODS, která se v Evropském parlamentu řadí k frakci ECR. Je členem výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Svůj mandát v letošních volbách už podruhé obhájil.

  1. Veronika Vrecionová

Nováčkem mezi kandidáty do Evropského parlamentu je současná poslankyně české Poslanecké sněmovny Veronika Vrecionová. Dlouhá léta se angažuje na komunální úrovni, dříve působila také jako senátorka.

Klíčová témata: zemědělství a venkov

  1. Ondřej Krutílek

Čtvrtým kandidátem je jednatel společnosti B&P Research a člen správní rady Institutu pro pravicovou politiku (IPPO). Z jeho iniciativy vznikl program ODS Silné Česko v Evropě 21. století nebo třetí vydání knihy Evropská unie.

  1. Radka Trylčová

Ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji kandiduje za ODS z pátého místa. Věnuje se problematice podnikání, technického vzdělávání, podpoře žen podnikatelek, firem a společností.

Kompletní kandidátka ODS je k dispozici zde.

Program

ODS ve svém postoji k Evropské unii vychází z manifestu Silné Česko v Evropě 21. století. Svůj přístup označuje za „eurorealistický“. Konkrétně k eurovolbám 2019 připravilo relativně rozsáhlý program. Základní principy programu shrnuje „Evropské desatero ODS“:

Hned v prvním bodě ODS uvádí, že „členské státy musejí mít konečné slovo v tom, jakým směrem se EU bude dále ubírat.“ Navazující bod zdůrazňuje, že instituce EU by měly sloužit členským státům, a nikoli naopak.

Komentář redakce: Pokud jde o základní směr, kterým se EU ubírá, členské státy v tomto ohledu konečné slovo mají. Přesně k tomuto účelu slouží zasedání Evropské rady, jinak řečeno summity, kde se scházejí nejvyšší představitelé členských zemí a probírají otázky nejzásadnějšího významu. Příkladem může být téma brexitu, kde se na změnách pozice EU ve vyjednávání s Británií musí shodnout právě Evropská rada.

Podle ODS je také nutné při rozhodování v rámci EU rozlišovat mezi otázkami, které zvládnou řešit členské státy samy a kde už je vhodný zásah EU. Vyzdvihuje také potřebu flexibilního fungování „Budeme posilovat možnosti členských států uzavírat praktická partnerství a volit si takovou hloubku integrace, která jim nejlépe vyhovuje. Oblastí, na jejímž rozvoji je žádoucí, aby se podílely všechny členské státy rovným dílem, je společný trh,“ uvádí ODS ve svém programu.

Komentář redakce: Uzavírání partnerství napříč členskými státy mají v rukou vlády a probíhá již nyní na úrovni tzv. posílené spolupráce. Příkladem je vznik úřadu veřejného žalobce EU nebo strukturovaná spolupráce v obraně (tzv. PESCO).

Jan Zahradil: Nastal čas, aby se i naše část Evropy dostala ke slovu

Chtěli bychom vybudovat střední cestu mezi radikálními eurokritiky a silnými proevropany. Současná situace nám nahrává a evropští voliči by na to mohli slyšet, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz český kandidát na předsedu Evropské komise Jan Zahradil.

Bezpečnost

ODS zdůrazňuje unikátní roli Severoatlantické aliance při zajišťování bezpečnosti ČR. Jedině NATO má podle strany „rozhodnost a bojovou připravenost“.

„Jsme pro dodržování závazků v rámci NATO, neboť budování paralelních evropských sil naši bezpečnost roztříští a zkomplikuje,“ uvádí ODS ve svém programu.

Komentář redakce: Evropská unie nedisponuje vlastní armádou. Její vytvoření navrhuje zejména francouzský prezident Emmanuel Macron. V případě posilování evropské bezpečnostní spolupráce navíc platí napříč kontinentem konsensus, že iniciativy v rámci EU by neměly vytvářet paralelní struktury NATO.

Europoslanci nebudou mít kontrolu nad obranným fondem. Obávají se financování „robotů zabijáků“

Společná evropská obrana je zase o krok blíž. Europoslanci na poslední chvíli poslali 13 miliard eur do obranného výzkumu a vývoje. Státy mají ušetřit až 100 miliard eur ročně.

Velký právní úklid

„Za naprosto zásadní považujeme boj proti zbytečné byrokracii. Prosazujeme ‚velký právní úklid‘ s cílem radikálně snížit počet evropských norem,“ píše strana ve svém programu. EU toho podle ODS měla dělat méně, avšak lépe a smysluplněji.

Komentář redakce: ODS se ve svém programu v podstatě přiklání k jednomu ze scénářů, které navrhla Evropská komise ve své „Bílé knize“ o budoucnosti EU. Tento scénář hovoří o tom, že EU by měla „dělat méně, ale efektivněji“.

Přijetí eura

Podle ODS musí být přijetí společné evropské měny dobrovolné. „Všechny dosavadní zkušenosti (zejména řecká krize) jednoznačně ukazují, že eurozóna bude nejlépe fungovat jako klub zemí, pro které je společná měna vhodná a výhodná. Ostatní členské státy, které dosud mají národní měny, musejí mít možnost se samy rozhodnout, zda a kdy mají zájem o přijetí eura,“ uvádí program.

Komentář redakce: Přijetí společné měny závisí na vládách jednotlivých států, Evropský parlament v tomto procesu nehraje roli, téma proto pro eurovolby není příliš relevantní. Ačkoliv ze vstupu do EU vyplývá povinnost přijmout společnou měnu, v praxi státy mají „možnost se samy rozhodnout“ kdy měnu přijmou, nikdo jim nedává ultimáta či nestanovuje časové limity – to je v kompetenci vlád. Teoreticky mohou země rozhodnutí odkládat donekonečna. Čistě z formálního hlediska ale povinnost přijmout euro existuje.

Diskuse o zavedení eura se scvrkla na výroky euroskeptických politiků, tvrdí odborníci

Vstup do eurozóny není pro Českou republiku ani po 14 letech členství v Unii prioritou. O přijetí společné měny se nevede ani politická, ani společenská debata.

Zemědělství

Součástí programu ODS je pasáž týkající se společné zemědělské politiky EU. ODS prosazuje zastropování dotací pro velké podniky a tzv. platbu na první hektary (nebo-li redistribuci), která zvýhodňuje malé farmáře.

Kompletní program ODS do evropských voleb je k dispozici zde.

Co říkají průzkumy

Agentura Median v průzkumu zveřejněném 9. května zařadila ODS na třetí místo s volebním potenciálem 24 %. Podle výsledků průzkumu agentury KANTAR z 8. května má strana volební potenciál 19,6 %.

Přehled předvolebních průzkumů je k dispozici zde.

Volby do Evropského parlamentu 2019

V květnu letošního roku se v EU uskutečnily již deváté přímé volby do Evropského parlamentu. Češi si v nich zvolili 21 zástupců.

Přehled českých europoslanců: Na čem pracovali a co se jim podařilo?

Českou republiku reprezentuje v Evropském parlamentu 21 poslanců. O co se během svého mandátu zasloužili? Na jaké důležité legislativě pracovali? Následující přehledy obsahují souhrn jejich dosavadní práce.