Přehled českých europoslanců: Olga Sehnalová

[© European Union, 2019]

Olga Sehnalová úspěšně kandidovala již podruhé v roce 2014 za stranu ČSSD, která se v Evropském parlamentu řadí k frakci S&D. Byla členkou výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO). Po třetí se jí již mandát ve volbách 2019 nepodařilo obhájit.

Za svůj pětiletý mandát se Olga Sehnalová stala zpravodajkou doporučení o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES z března 2015 a zprávy o spolupráci mezi vnitrostátní orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele předložené v březnu 2017.

Dále byla zpravodajkou klíčové zprávy o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu z července 2018. „Pro mne je nejdůležitější nelegitimizovat dvojí kvalitu tím, že dáme neomezený seznam možných důvodů, proč by měla nebo mohla dvojí kvalita pokračovat. (…) Můj návrh byl zakázat dvojí kvalitu a umístit ji na černou listinu zakázaných nekalých praktik,“ řekla v rozhovoru pro EURACTIV.cz.

EU omezí „dvojí kvalitu“ zboží, úplně zakázaná ale nebude

Europoslanci dnes souhlasili s novými pravidly pro ochranu evropských spotřebitelů. Odhlasovaná směrnice se týká široké palety témat, mimo jiné tzv. „dvojí kvality“ zboží. V tomto ohledu však legislativa není tak přísná, jak Češi doufali.

Kromě toho europoslankyně také několik zpráv stínovala. Jedná se o zprávu o nekalých obchodních praktikách v potravinářském dodavatelském řetězci z května 2016, zprávu o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb z května 2017, zprávu na téma „Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU“ předloženou v říjnu 2017 a zprávu o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii z června 2018.

V roce 2017 obdržela Olga Sehnalová ocenění MEP Awards za svou práci v kulturní oblasti.

Olga Sehnalová: Ochrana pracujících lidí je agendou sociální demokracie. Nikdo jiný to za ni neudělá

Dvojí kvalita výrobků, bariéry na vnitřním trhu, vzdělávání spotřebitelů, práva lidí s postižením nebo role sociální demokracie v EU – i to jsou otázky, které v současné době před volbami do Evropského parlamentu rezonují. V rozhovoru pro EURACTIV.cz na ně odpovídá Olga Sehnalová.  

Olga …

Sehnalová se na půdě Evropského parlamentu tématu ochrany a podpory lidí s postižením aktivně věnuje, je spolupředsedkyní parlamentní meziskupiny pro práva osob se zdravotním postižením. „V poslední době se práva lidí s postižením dostala docela vysoko na agendu (Evropského parlamentu), a to i v legislativní podobě. Evropská unie a jednotlivé členské státy se zavázaly k úmluvě OSN o právech lidí se zdravotním postižením,“ zmínila v rozhovoru pro server EURACTIV.cz.

Zdravotně postižení se budou mít o něco lépe díky novým opatřením EU. Stále je však co zlepšovat

Nová evropská legislativa slibuje starším osobám a zdravotně postiženým adaptovaná elektronická zařízení, jednodušší výběr z bankomatů nebo snazší nákup jízdenek.