Přehled českých europoslanců: Michaela Šojdrová

[© European Union, 2019]

Michaela Šojdrová úspěšně kandidovala v roce 2014 za stranu KDU-ČSL, která se v Evropském parlamentu řadí k frakci EPP. Ve volbách 2019 svůj mandát obhájila ze třetího místa. V předchozím europarlamentu byla členkou výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) a výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).

Za svůj pětiletý mandát byla Michaela Šojdrová zpravodajkou dvou zpráv. Jedna se týkala podpory podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy předložené v červenci 2015, „(Zpráva) byla do značné míry průkopnická a otevřela cestu dalším programům Komise a i v členských státech s cílem vylepšit získávání podnikatelských dovedností během vzdělávání  ve středních a vysokých školách,“ zmínila v rozhovoru pro EURACTIV.cz.

Proti nezaměstnanosti mladých má v EU pomáhat i dobrovolnictví

Komise zahájila činnost evropského dobrovolnického sboru. Bude určen mladým lidem, kteří jsou aktuálně bez práce a rádi by se zapojili do projektů na pomoc místním komunitám. V Evropském parlamentu ale nový projekt vzbuzuje rozpaky.

Kromě toho byla také zpravodajkou zprávy o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU předložené v únoru loňského roku. Podle europoslankyně měla tato zpráva velkou odezvu jak v ČR, tak i v jiných zemích EU. „Média mají velký vliv na uvažování i rozhodování lidí. Malý počet žen ve vedoucích pozicích, méně žen mezi experty i mezi tvůrci filmů a pořadů, to vše má dopad na mediální obsah, ale také na výsledné nižší příjmy a postavení žen,“ řekla serveru EURACTIV.cz.

Dále také stínovala zprávu „na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“ z června 2015, zprávu o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu z října 2015, zprávu o pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET2020) z května roku 2016, zprávu o rovnosti žen a mužů v letech 2014-2015 předloženou v únoru 2017, zprávu k revizi nařízení o Evropské nadaci pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Eurofound) z července 2017, zprávu o nové agendě dovedností pro Evropu (jejíž zpravodajskou byla česká europoslankyně Martina Dlabajová) předložené v srpnu 2017, nebo zprávu k nařízení stanovující právní rámec Evropského sboru solidarity z března 2018.

Michaela Šojdrová: Výzvou pro Evropskou unii je nezklamat své občany

Istanbulská úmluva, syrské děti prchající před válkou, ale také budoucnost Evropy. Právě o těchto tématech hovořila redakce EURACTIV.cz s lidoveckou europoslankyní Michaelou Šojdrovou.

Podílela se také na řadě společných návrhů usnesení k aktuálním tématům, zejména v oblasti podpory lidských práv ve světě.

„Velmi jsem kritizovala režim prezidenta Erdogana a byla jsem hodně aktivní v kampani za osvobození neprávem vězněných tureckých novinářů. Zároveň jsem bojovala o to, aby se naše (parlamentní) delegace s tureckými partnery stýkala, vedla dialog. To se mi po dvou letech úsilí podařilo,“ zmínila v rozhovoru s portálem EURACTIV.cz.

Do povědomí veřejnosti se europoslankyně dostala zejména v souvislosti s jejím plánem přesunout do ČR padesát syrských dětí, které se nacházejí v řeckých azylových táborech.