Přehled českých europoslanců: Martina Dlabajová

© European Union, 2018

Martina Dlabajová úspěšně kandidovala v roce 2014 za hnutí ANO, které se v Evropském parlamentu řadí k frakci ALDE. Je místopředsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a členkou výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Europoslankyně obhájila svůj mandát i v roce 2019.

Europoslankyně Martina Dlabajová byla za dobu svého mandátu zpravodajkou celkem šesti zpráv v Evropském parlamentu. První z nich byla zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2013 (CONT) z března roku 2015. Šlo o prvního českého europoslance, který takovou pozici zastával.

Druhá zpráva z července 2015 byla zpracována v rámci výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Jednalo se o zprávu k vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize. Zpráva vedla k přijetí řady opatření v oblasti zaměstnanosti, jež sama europoslankyně považuje za klíčový úspěch svého působení v EP.

„Během mého pětiletého mandátu se mi podařilo přesvědčit unijní instituce včetně členských států EU, aby se naučily lépe a rychleji reagovat na změny na trhu práce, a to zejména v souvislosti s využíváním moderních technologií. Podílela jsem se také na modernizaci webového portálu EURES, kde lidé můžou hledat práci či možnosti studia v zahraničí a kde se dozví, jak u toho postupovat,“ uvedla europoslankyně v dotazníku pro EURACTIV.cz.

Firmy se mají podílet na vzdělávání, čeští podnikatelé se tomu nebrání

Evropě chybí technicky zdatní lidé. Uvědomují si to jak evropské instituce, tak i čeští podnikatelé, kteří znovu začínají podporovat vzdělávání.

Další tři zprávy, kde europoslankyně figurovala jako zpravodajka, byly výstupem činnosti výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), a to konkrétně zprávy o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 z dubna 2016, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl III – Komise a výkonné agentury a k efektivnosti nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace z května 2017.

V pořadí šestá zpráva o nové agendě dovedností pro Evropu (EMPL) ze srpna 2018 se zabývá hodnocením iniciativy, jenž se soustředí na zdokonalení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy. Zpráva upozornila na potřebu klást větší důraz na rozšíření odborných dovedností studujících, význam role neformálního a informálního učení při oslovování studujících a posilování jejich postavení, dále modernizaci a digitalizaci systémů atd.

Nová agenda dovedností pro Evropu

Evropská komise v loni představila Novou agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je zvýšit úroveň dovedností Evropanů, a vyřešit tak nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nedostatečnými schopnostmi nezaměstnaných. Agenda obsahuje konkrétní opatření, která EU postupně plní.

Pozici stínové zpravodajky zastávala celkem u 32 zpráv v rámci působení ve výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), dalších 8 zpráv stínovala jako členka výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Mezi nejvýznamnější patří zpráva o provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech z prosince 2017, o návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb z října 2017 a předkládala za výbor EMPL stanovisko k návrhu směrnice o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy z května 2018.

Úspěch českých dopravců. Europoslanci schválili nová pravidla pro kamiony

Dopravní firmy mají konečně jasno v tom, jaké mzdy budou muset dávat řidičům kamionů při výjezdech do zahraničí. Zatímco ještě před pár dny jim hrozilo, že šoféři budou placeni na úrovni těch německých či rakouských, nakonec se dalším nákladům vyhnuli.

Martina Dlabajová získala v roce 2015 prestižní cenu MEP Awards pro nejlepší poslance jako vůbec první poslankyně z ČR a úspěch zaznamenala i v roce 2018, kdy byla v této kategorii opět nominována. Dle statistiky MEP Ranking je sedmou nejaktivnější českou europoslankyní.

Dlouhodobě se věnovala oblastem liberalizace vnitřního trhu EU, efektivním vynakládání prostředků z rozpočtu, pracovní mobilitě a podpoře řemesel a zvyšování úrovně učňovských oborů. Dále se zabývala vyjednáváním o příštím víceletém rozpočtu, snižováním administrativní zátěže a celkovým zjednodušením evropských fondů. Jedním z nejdůležitějších témat jejího mandátu bylo jednání o nových pravidlech pro vysílání pracovníků a později také vysílání v oblasti dopravy.

„Na rizika směrnice o vysílání pracovníků jsem začala upozorňovat už před čtyřmi lety, kdy tomu nikdo nevěnoval přílišnou pozornost. Ani média o tom nechtěla psát s odkazem na to, že se to bude týkat jen malého procenta zaměstnanců. Ukázalo se však, že dopady půjdou mnohem dál a my tu dnes mluvíme o rozdělené Evropě. Vysílání pracovníků se stalo symbolem těchto příkopů mezi starými a novými členskými státy,“ uvedla poslankyně v rozhovoru pro EURACTIV.cz

Martina Dlabajová: Když se malé země spojí, tak své návrhy prosadí. Musí ale jednat hned od začátku

S českou europoslankyní Martinou Dlabajovou (ANO, ALDE) redakce hovořila o vysílání pracovníků do ciziny, budoucnosti mezinárodní dopravy nebo o tom, jak se kontroluje rozpočet ve výši 145 miliard eur.