Přehled českých europoslanců: Kateřina Konečná

[© European Union, 2017]

Kateřina Konečná úspěšně kandidovala v roce 2014 za stranu KSČM, která se v Evropském parlamentu řadí k frakci GUE-NGL. Ve volbách 2019 jako lídryně kandidátka KSČM uspěla a jako jediná zástupkyně této stranu zasedne i v nově zvoleném europarlamentu. V předchozím období byla členkou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

V současném volebním období Kateřina Konečná byla zpravodajkou zprávy o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů předložené v březnu roku 2017. Jak zmínila v rozhovoru pro EURACTIV.cz, téma palmového oleje přinesla na půdu Evropského parlamentu poprvé právě ona. Kromě toho jako zpravodajka vypracovávala a v červnu 2017 předložila doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Europoslanci odhlasovali stropy pro biopaliva

Konec biopaliv z palmového oleje a zastropování podílu pohonných hmot vyrobených z řepky, kukuřice a dalších potravinových plodin. Tak zní dohoda europoslanců o budoucnosti biopaliv v EU.

Vedle toho se jako stínová zpravodajka své politické skupiny podílela na celé řadě zpráv a doporučení. Dané zprávy se vztahovaly obecně k letectví, snižování emisí nebo zdravotních potřebách. Konkrétně například stínovala zprávu k účinnému využívání zdrojů (v rámci oběhového hospodářství) z června 2015, k návrhu směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší ze srpna 2015, nebo tu o bezpečném využívání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), obecně známých jako bezpilotní vzdušné prostředky, v oblasti civilního letectví ze září 2015. V první polovině mandátu ještě stihla stínovat zprávu o zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě přijatou v říjnu 2016.

Ve druhé polovině mandátu se pak jako stínová zpravodajka účastnila zpráv o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům z února 2017, o provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu z března 2017, nebo o návrhu nařízení týkajícího se správy energetické unie z prosince 2017 či návrhu nařízení o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky z března 2018. Rok před koncem mandátu její stínování kulminovalo. Na své konto si tak připsala zprávu o provádění směrnice o ekodesignu z května 2018, o návrhu směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidlech z října 2018, nebo tu o návrhu směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury z ledna 2019.

„Největší radost mi dělaly aktivity spojené se zdravotnictvím. Jakožto místopředsedkyně parlamentní skupiny pro rovný přístup ke zdravotní péči jsem uspořádala na půdě Evropského parlamentu mezinárodní konferenci zástupců pacientských organizací, kde jsem české zástupce pacientů seznámila s jejich protějšky z jiných zemí EU,“ uvedla Konečná pro Programy do voleb.

Kateřina Konečná: Debata o reformě EU nikdy reálně nezačala. Promarnili jsme příležitost

Velmi často poučujeme státy mimo Evropskou unii o tom, co a jak mají dělat. Nám tady  ale narazil ledovec do přídi lodi a my pořád ještě tancujeme na palubě, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz europoslankyně Kateřina Konečná.