Přehled českých europoslanců: Jaromír Štětina

© European Union, 2018

Jaromír Štětina úspěšně kandidoval v roce 2014 za TOP 09 a Starosty a nezávislé, kteří se v Evropském parlamentu řadí k frakci EPP. Je místopředsedou podvýboru pro bezpečnost a obranu a členem výboru pro zahraniční věci. Mandát, tentokrát za své nové hnutí ESO, neobhájil.

Jaromír Štětina je členem Evropského parlamentu v tomto volebním období poprvé. S nově založeným hnutím Evropa společně bude o svůj druhý mandát bojovat i v nadcházejících květnových volbách, jak informoval EURACTIV.cz počátkem března tohoto roku.

Jedním z hlavních témat jeho práce v EP byla situace na Ukrajině a obecně otázka ruské hrozby.

„Myslím, že se i díky mému tlaku podařilo formovat názor EP do podoby velice kritické zprávy o politických vztazích EU – Rusko, která byla nedávno schválena,“ uvedl poslanec pro server Programy do voleb.

Jaromír Štětina: Nový „ministr zahraničí“ EU musí jasně pojmenovat ruskou hrozbu

Za vzestupem protievropských sil nejen v Česku stojí úspěch metody ruského generála Gerasimova, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz Jaromír Štětina. Žebříčky europoslanců podle něj připomínají socialistické soutěžení, v předvolební kampani pak spoléhá na sílu sociálních sítí.

Během předchozích pěti let se stal dvakrát zpravodajem k připravované legislativě. V září 2017 se jednalo o zprávu k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku, v červnu 2018 pak o zprávu k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku.

Roli stínového zpravodaje si český europoslanec vyzkoušel vícekrát, zejména v otázkách zahraničních vztahů EU v bezpečnostní oblasti, které odpovídají jeho členství ve výše zmíněných parlamentních výborech. Stalo se tak například již v listopadu 2014 v souvislosti s doporučením o uzavření Dohody o přidružení mezi EU a EURATOMem a jejími členskými státy, na jedné straně, a Gruzií na straně druhé; dále zpráva z ledna 2016 k návrhu o uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu. Podobné zprávy k dohodám o spolupráci mezi Eurojustem a dalšími třetími zeměmi (jako s Černou horou v lednu 2016, Albánií v září 2018, a Gruzií v únoru 2019) měl Štětina rovněž možnost stínovat.

Stínovým zpravodajem se stal také k několika zprávám, které se týkaly automatizované výměny údajů o registraci vozidel v některých členských státech nebo o zahájení automatizované výměny údajů o DNA či o výměně daktyloskopických údajů. Dále byl Štětina stínovým zpravodajem zprávy o uplatňování směrnice o evropském ochranném příkazu z března 2018, jiné zprávy o doporučení institucí EU týkajícího se Libye z května 2018, nebo doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu jménem EU z dubna 2018.