Přehled českých europoslanců: Jaromír Kohlíček

© Evropská unie, 2018

Jaromír Kohlíček se stal potřetí europoslancem v roce 2016, když dva roky po volbách nahradil v Evropském parlamentu zesnulého Miloslava Ransdorfa. Kohlíček je členem KSČM, která se řadí do frakce GUE/NGL. V předchozím období byl místopředsedou výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Ve volbách 2019 se mu již nepodařilo mandát obhájit.

Za své tříleté působení v Evropském parlamentu se nestal zpravodajem žádné zprávy, což je dle Kohlíčka způsobeno právě jeho zkráceným mandátem.

U několika zpráv byl ale stínovým zpravodajem. Především se jedná o dokumenty týkající se třetích zemí a vztahu EU s nimi. Je to například zpráva o Kosovu za rok 2016 z března 2017 a za rok 2018, která byla předložena v říjnu 2018, nebo také zpráva o Srbsku za rok 2016 z března 2017 a za rok 2018 z března 2017.

Dále se jedná o zprávy o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie a byla předložena v říjnu 2017, druhá se týkala uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie a byla předložena v březnu 2018.

Jaromír Kohlíček také stínoval například zprávu o společném evropském podniku pro jaderný reaktor ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy z listopadu 2018, zprávu o kosmickém programu Unie a Agentuře Evropské unie pro kosmický program z listopadu 2018 a zprávu o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021-2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa z listopadu 2018.

Unie buduje jaderný reaktor za miliardy eur. Investované peníze jsou pod dozorem europoslanců

Výstavba jaderného experimentálního reaktoru ITER je pro EU finančně náročná. Díky projektu však došlo k vytvoření několika desítek tisíc pracovních míst. ITER by měl navíc v budoucnu získávat energii přelomovým způsobem.

Za svůj úspěch v Evropském parlamentu považuje derogaci pro práci lodníků vnitrozemských států.

„Jsem také velice rád, že se mi daří znovu do technické veřejnosti vnášet otázku vodíkového hospodářství na jedné straně a rozvoje hybridů na straně druhé. Také podporuji, a budu podporovat, rozvoj v oblasti železniční a lodní dopravy,“ uvedl Kohlíček.

Pokud obhájí svůj mandát chtěl by pokračovat v činnosti v oblasti energetické legislativy.

Jaromír Kohlíček: Demokracie není anarchie. EU se musí vrátit k selskému rozumu

Nadcházející evropské volby, institucionální reforma, nebo vztah EU a Ruska. To jsou témata, o kterých hovořila redakce EURACTIV.cz s europoslancem za KSČM Jaromírem Kohlíčkem.