Přehled českých europoslanců: Jan Zahradil

© European Union, 2018

Jan Zahradil úspěšně kandidoval v roce 2014 za ODS, která se v Evropském parlamentu řadí k frakci ECR. Je předsedou Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE) a v EP je místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod. Europoslanec svůj mandát obhájil i ve volbách v roce 2019. Stal se také jedním z hlavních kandidátů na předsedu Evropské komise.

Jan Zahradil se během svého mandátu věnoval zejména obchodní politice. Byl zpravodajem dvou textů. První se týkal volného obchodu s Korejskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii předložené v září 2014. Druhá zpráva se týkala vnějšího dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU předložené v červnu 2015.

Jan Zahradil: Nastal čas, aby se i naše část Evropy dostala ke slovu

Chtěli bychom vybudovat střední cestu mezi radikálními eurokritiky a silnými proevropany. Současná situace nám nahrává a evropští voliči by na to mohli slyšet, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz český kandidát na předsedu Evropské komise Jan Zahradil.

U řady zpráv figuroval v pozici stínového zpravodaje. Jedná se například o zprávu o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru z prosince 2014, zprávu o financování rozvoje z dubna 2015, zprávu o nové alianci pro zabezpečování potravin a výživu z května 2016 či o zprávu o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce z listopadu 2016.

Dále stínoval zprávu o makrofinanční pomoci Moldavské republice z května 2017, zprávu o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce z července 2017, zprávu k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky z května 2018, zprávu o provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru z prosince 2018 a zprávu týkající se uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví z února 2019.

Právě jednání o dohodě o volném obchodu s Vietnamem považuje Zahradil za svůj největší úspěch jako poslanec EP. „Až dohoda projde schválením ve členských státech, padnou prakticky všechny obchodní bariéry a českým podnikům se doslova otevřou dveře na jeden z nejrychleji rostoucích trhů v Asii,“ uvedl europoslanec pro server Programy do voleb.

Jako místopředseda výboru pro mezinárodní obchod se podílel také na vyjednání obchodních dohod se Singapurem a s Japonskem.

Obchodní dohody EU: Od Japonska až po Jižní Ameriku

Evropská unie obchoduje s téměř celým světem. Následující shrnutí obsahuje to nejdůležitější, co se v oblasti společné obchodní politiky EU v současné době odehrává.