Přehled českých europoslanců: Dita Charanzová

© European Union, 2017

Dita Charanzová úspěšně kandidovala v roce 2014 za hnutí ANO, které se v Evropském parlamentu řadí k frakci ALDE. Je místopředsedkyní výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Europoslankyně obhájila svůj mandát i v roce 2019.

Během svého mandátu byla zpravodajkou tří zpráv. První z nich se v roce 2015 týkala návrhu nařízení, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě.

„Bojovala jsem za to, že když si chcete v zahraničí zaregistrovat vozidlo, tak aby vám uznali bonus vyplývající z toho, že jste předtím dvacet let jezdili bez nehody. Aby zkrátka Čech, který se přestěhoval do Německa, dostal od pojišťovny stejnou nabídku jako Němec.“ O rok později vyzývala Radu k druhému čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

V nejnovější zprávě z ledna tohoto roku Charanzová navrhla, aby byly v rámci směrnice pojednávající o povinnosti uzavřít povinné ručení vyjmuty určitá „vozidla“, jako jsou elektrické koloběžky a segwaye, protože to považuje za zbytečné. „Podle některých výkladů se mělo nařízení vztahovat třeba i na zahradní traktůrky či dětská vozítka. Výbor mne podpořil, uvidíme, jak se k věci postaví členské státy.“

Současně stínovala řadu zpráv, například o návrhu nařízení, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb pro řešení problémů z března roku 2018. Následovala zpráva z května 2018 o provádění společné obchodní politiky, zpráva o návrhu stanovující rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do EU v červnu.

ten samý měsíc stínovala zprávu o stanovení rámce pro volný pohyb neosobních údajů v EU, v červenci 2018 zprávu o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu, v říjnu zprávu o návrhu měnícím nařízení o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad nimi, dále zprávu o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb, zprávu o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou z prosince 2018. Letos v únoru se podílela na doporučení k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci mezi členskými státy a současně i se Spojenými státy mexickými. Nejnovější březnová zpráva navrhuje regulaci určitých požadavků pro bezpečnost motorových vozidel.

Černé skříňky nebo systém nouzového brzdění. Europoslanci schválili povinnou bezpečnostní výbavu aut

Evropský parlament dnes schválil návrh nařízení o rozšíření povinné výbavy nových automobilů o vyspělé bezpečnostní technologie, jakými jsou například systém nouzového brzdění či mechanismus upozorňující na překročení povolené rychlosti.

Za svůj největší úspěch považuje to, že se ji podařilo zlevnit volání po EU. „Přišla jsem s vlastní legislativní iniciativou na odbourání příplatků a dostala jsem podporu nejenom Evropského parlamentu, ale povedlo se mi přesvědčit i ministry členských států. Byla to několikaměsíční, někdy i velmi tvrdá vyjednávání, která skončila super výsledkem – tedy že budeme od května v rámci EU volat levněji, bude to maximálně šest korun za minutu.“ Jedním dalších z novějších témat je uznávání školní docházky v zahraničí.

Dita Charanzová v roce 2016 získala ocenění MEP Awards za oblast zahraniční politiky. V loni byla na stejnou cenu nominována za aktivity v oblasti ochrany spotřebitelů.

Dita Charanzová: Po brexitu měl v EU přijít moment reflexe, zatím ale nenastal

„Moje krédo je, aby v budoucnu Evropská unie dělala méně, ale lépe,“ říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz europoslankyně Dita Charanzová.