Nové výzvy v OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo nové výzvy ve čtyřech programech podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Výzvy byly otevřeny ve čtyřech programech podpory – Potenciál, Progres, Start a Záruka – Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Program podpory Potenciál

Cílem tohoto programu je prohloubit spolupráci podnikatelů s organizacemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje, vytvářet kvalifikovaná pracovní místa a celkově zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky.

Podporované aktivity:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra

Na realizaci aktivit byly alokovány 3 miliardy Kč. Žádost se předkládá prostřednictvím e-Account, který je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest. Žadatel nejprve vyplní registrační žádost, kterou společně s požadovanými přílohami elektronicky odešle prostřednictvím eAccount na CzechInvest. Do tří měsíců od potvrzení úspěšné registrace žadatel podává elektronicky plnou žádost. Registrační žádosti jsou přijímány od 26. února 2010 do 30. září 2011, plné žádosti od 27. dubna 2010 do 30. listopadu 2011.

Program podpory Progres

Tento program se zaměřuje na posílení kapitálové vybavení podnikatelů a umožnit jim tak realizaci rozvojových projektů.

Podporované aktivity:

 • těžba a dobývání
 • zpracovatelský průmysl
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • stavebnictví
 • informační a komunikační činnost
 • profesní, vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti
 • opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Celková alokace na aktivity podporované ve třetí výzvě činí 600 milionů Kč.

Program podpory Start – záruky

Cílem programu Start podpořit začínající podnikatele při realizaci podnikatelských záměrů a také záměrů navazujících na úspěšně realizované projekty, které byly podpořeny v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Podporované aktivity:

 • těžba a dobývání
 • zpracovatelský průmysl
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • stavebnictví
 • informační a komunikační činnost
 • profesní, vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti
 • opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Celkem je na realizaci aktivit vyčleněno 150 milionů Kč.

Program podpory Záruka

Program se zaměřuje na podporu přístupu malých a středních podniků k bankovním úvěrů na realizaci projektů, zejména těch, které jsou podporovány v rámci OPPI.

Podporované aktivity:

 • těžba a dobývání
 • zpracovatelský průmysl
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • stavebnictví
 • informační a komunikační činnost
 • profesní, vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti
 • opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Celkem je na realizaci aktivit alokována 1,1 miliarda Kč.

Žádosti v rámci programů Progres, Start a Záruka se předkládají na pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. od 5. ledna 2010 do 31.12.2010.