Nová výzva MŽP – Zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) vyhlásilo novou výzvu v programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách – Zelená úsporám.

Program Zelená úsporám byl veřejnosti představen v úterý 7. dubna 2009. Cílem programu je přispět ke snižování emisí oxidu uhličitého a k „nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění“, a to prostřednictvím realizace odpovídajících opatření v obytných domech.

Podporované aktivity:

A. Úspory energie na vytápění

 • A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
 • A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

 • B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody

 • C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • C.3 Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

 • některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Program by měl podpořit realizaci výše uvedených aktivit u více než 250 tisíc domácností. Předpokládá se, že program bude disponovat finančními prostředky ve výši 25 miliard korun. Tato částka je určena na realizaci aktivit během celého průběhu programu, tedy na období od dubna 2009 do prosince 2012. V letošním roce by se mělo rozdělit 10 miliard korun. O dotaci z programu lze žádat jak před realizací opatření tak po ní (neplatí ale pro opatření dokončených před 1. dubnem 2009).

O finanční podporu mohou žádat majitelé rodinných a bytových domů – jak fyzické, tak právnické osoby, např. společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, atd.

Výše finanční podpory pro jednotlivé aktivity je následující:

Pro stávající rodinné domy

 • Komplexní zateplení – až 1950 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
 • Dílčí zateplení – až 850 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
 • Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na zdroje na biomasu s nízkými emisemi – až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč
 • Přechod na tepelná čerpadla – 30 % nákladů, max. 75 000 Kč
 • Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění – 50 % nákladů, max. 55 000 nebo 80 000 Kč (podle typu systému)
 • Kombinace opatření – dotace na jednotlivá opatření + bonus 20 000 Kč/dům

Pro stávající bytové domy

 • Komplexní zateplení – až 1350 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
 • Dílčí zateplení – až 600 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů
 • Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na zdroje na biomasu – platí i pro panelové domy – 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt
 • Solární systémy na ohřev vody, na ohřev vody a přitápění – platí i pro panelové domy – 50 % nákladů, max. 25 000, 35 000 Kč/byt
 • Kombinace opatření – dotace na jednotlivá opatření + bonus 50 000 Kč/dům

Pro novostavby

 • Pasivní rodinný dům – 220 000 Kč/dům
 • Pasivní bytový dům – 140 000 Kč/dům
 • Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly – až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč u rodinných domů, resp. 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt u bytových domů
 • Solární systémy – 50 % nákladů, max. 35 000 – 80 000 Kč
 • Kombinace opatření – + bonus 20 000 Kč/rodinný dům, případně bonus 50 000 Kč/bytový dům

Projektové žádosti je možné předkládat od 22. dubna 2009 na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí, nebo na pobočkách pověřených bank. Formulář žádosti bude možné od 22. dubna vyzvednout na těchto místech nebo stáhnout na internetové stránce www.zelenausporam.cz.

Více informací k programu lze získat na bezplatné informační lince 800 260 500 (každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin).