MŠMT vyhlásilo výzvu pro zpracování manuálu vizuální identity OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo veřejnou zakázku na vytvoření manuálu vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) by měl jasně definovat principy a způsoby aplikace loga operačního programu a dalších náležitostí, které v čl. 9 upravuje Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006. Manuál by také měl obsahovat vzorové šablony jednotlivých dokumentů, které ministerstvo školství jako Řídící orgán OP VaVpI používá. Dále by měl rozpracovávat vzory konkrétního použití vizuální identity programu na propagačních předmětech jako např. propisovacích tužkách, diářích, kalendářích nebo taškách.

V rámci zakázky bude předloženo 30 brožovaných výtisků manuálu velikosti A5 v kovové kroužkové vazbě a 5 kopií CD/DVD, na kterých budou umístěny veškeré grafické výstupy veřejné zakázky (brožura ve formátu pdf a loga).

Při předkládání návrhu řešení zakázky musí dodavatel doložit svoji kvalifikaci. Doklady musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Dále platí, že alespoň vedoucí realizačního týmu uchazeče musí mít nejméně jednoletou praxi v příslušném oboru. Tento požadavek uchazeč doloží profesním životopisem.

Cena zakázky nesmí být vyšší než 250.000 korun bez DPH. Cena zpracování nabídky, kterou uchazeč v rámci veřejné zakázky předloží, musí být konečná.

Závazná struktura nabídky je tato:

  • Prokázání kvalifikace
  • Návrh metodiky a koncepce řešení zakázky včetně harmonogramu
  • Reference z poskytovaných služeb obdobného charakteru
  • Celková nabídková cena (za zakázku) bez DPH a včetně DPH
  • Návrh smlouvy o dílo

Zakázka by měla být zpracována do dvaceti dnů od podpisu smlouvy – v únoru. Nabídky lze podávat na MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 do 29. ledna do 12:00 hodin.

Více informací lze získat u Mgr. Ladislava Souchy, e-mail: ladislav.soucha@msmt.cz.