MŠMT vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování operačního manuálu k OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo zadávací řízení na veřejnou zakázku na zpracování a řízení operačního manuálu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 18. července 2008 zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování či revize vybraných kapitol a příloh operačního manuálu VaVpI a projektové řízení zpracování operačního manuálu“.

Cílem této zakázky je vytvořit operační manuál OP VaVpI, který nastaví formu řízení operačního programu a administrativní postupy. Tím bude položen základ pro „úspěšný rozjezd operačního programu a hladké čerpání finančních prostředků v jeho rámci“. Manuál nesmí být v rozporu s českou ani evropskou legislativou.

Realizátor zakázky by měl odpovídajícím způsobem zpracovat následující aktivity:

 1. Zpracování vybraných kapitol operačního manuálu VaVpI, které budou charakterizovat tyto oblasti implementace:
 • Administrativní postupy v rámci implementace OP VaVpI
 • Finanční řízení a kontrola OP VaVpI
 • Monitoring OP VaVpI
 • Evaluace OP VaVpI
 • Systém výběru projektů v jednotlivých oblastech podpory (POs)
 • Systém uchovávání dokumentů
 1. Revize vybraných kapitol operačního manuálu OP VaVpI včetně revize struktury manuálu, souvisejících formulářů, případně návrhu chybějících. Jedná se zejména o následující kapitoly, které již byly vytvořeny v rámci dosavadního procesu implementace OP VaVpI:
 • Úvod
 • Definice pojmů
 • Legislativní rámec
 • Systém řízení dokumentace OP VaVpI
 • Řízení OP VaVpI          
 • Řízení rizik
 1. Revize Příručky pro provádění technické pomoci
 2. Projektové řízení prací souvisejících s tvorbou operačního manuálu
 • Vedení expertního týmu dodavatele a odborných pracovníků implementační struktury VaVpI (dále též „realizační tým“) při zpracování operačního manuálu
 • Odborné směrování celého realizačního týmu

Předpokládá se, že realizace zakázky by měla být zahájena 11. srpna a ukončena 6. října 2008.

Nabídky je nutné doručit do 29. července 2008 do 12:00 hodin, a to doporučeně nebo osobně do podatelny MŠMT na adrese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor řízení OP VaVpI, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.