MPO vyhlásilo tři nové výzvy v OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo nové výzvy ve třech programech podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Výzvy byly vyhlášeny v těchto programech podpory – Marketing, Inovace – inovační projekt a Eko-energie – Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Program podpory Marketing

Cílem tohoto programu je posílit mezinárodní konkurenceschopnost malých a středních podniků, a to prostřednictvím podpory jejich účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí.

Podporované aktivity:

 • Individuální projekty MSP podporující vstup MSP, jejich vlastních výrobků a služeb

na zahraniční trhy.

Na realizaci aktivit bylo alokováno 500 milionů Kč. Registrační žádosti jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. června 2010, plné žádosti od 1. května 2010 do 31. října 2010.

Program podpory Inovace – inovační projekt

Tento program se zaměřuje na vytvoření vhodných podmínek pro zvyšování dlouhodobé konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a pro vyvážený regionální rozvoj české ekonomiky.

Podporované aktivity:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace)
 • zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Celková alokace na aktivity podporované ve této výzvě činí 4 miliardy Kč. Registrační žádosti jsou přijímány od 1. května 2010 do 30. září 2010, plné žádosti od 1. července 2010 do 31. ledna 2011.

Program podpory Eko-energie

Cílem programu podpory Eko-energie podněcovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů.

Podporované aktivity:

Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)

 • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
 • zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů
 • využití odpadní energie v průmyslových procesech
 • zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla
 • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

 • výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie (skládkový plyn)

Na realizaci aktivit jsou vyčleněno 3 miliardy Kč. Registrační žádosti jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. června 2010, plné žádosti od 1. května 2010 do 30. září 2010.

Žádosti se předkládají prostřednictvím e-Account, který je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest. Žadatel nejprve vyplní registrační žádost, kterou společně s požadovanými přílohami elektronicky odešle prostřednictvím eAccount na CzechInvest. Do tří měsíců od potvrzení úspěšné registrace žadatel podává elektronicky plnou žádost.