MPO vyhlásilo druhou výzvu v OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo druhou výzvu pro předkládání projektů v Prioritní ose 5 Prostředí pro podnikání Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Druhá výzva se zaměřuje na oblast podpory Spolupráce – Technologické platformy Prioritní osy 5 Prostředí pro podnikání Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Cílem této oblasti podpory je podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní úrovni, které by měly sloužit jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Celkově by realizace oblasti podpory měla přispět ke zlepšení podmínek pro podnikání a inovace, úroveň podnikatelského prostředí a zkvalitnění vazeb mezi výzkumnými institucemi, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Podporované aktivity:

  • podpora vzniku a rozvoje národních TP ve formě osobních a provozních nákladů
  • podporovány jsou aktivity TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
  • vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace
  • zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem
  • iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční i veřejné sféře

Na realizaci aktivit v této výzvě je alokováno 100 milionů Kč. Žádost o dotaci se podává ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu (eAccount) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání žádosti o dotaci je nutný elektronický podpis.

Registrační žádosti lze podávat od 1. června do 1. října 2009, plné žádosti pak od 1. září do 30. listopadu 2009.