MPO vyhlásilo 3. výzvu v programu Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes otevřelo třetí výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci programu Inovace–Inovační projekt Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Třetí výzva se vztahuje na dílčí program podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Inovace – Inovační projekt. Program Inovace OPPI se zaměřuje na podporu realizace inovačních projektů podniků, především malých a středních , za účelem zvýšení jejich inovačního potenciálu. V rámci programu jsou také podporovány projekty zaměřující se na ochranu práv průmyslového vlastnictví, které mohou předkládat nejen malé a střední podniky, ale také fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy.

Podporované aktivity:

  • a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)
  • b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
  • c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace)
  • d) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Platí, že aktivity c) a d) jsou určeny výhradně pro malé a střední podniky, jejichž projekty se vztahují na realizaci některé z aktivit v bodech a) a b).

Na aktivity podporované v této výzvě byly alokovány 4 miliardy korun. Žádost o dotaci se podává ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu (eAccount) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání žádosti o dotaci je nutný elektronický podpis.

Registrační žádosti lze podávat od 15. dubna do 30. června 2009 do 18:00 hodin, plné žádosti pak od 1. července do 31. prosince 2009 do 18:00 hodin.