MPO prodloužilo předkládání projektů v rámci programu PROGRES

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo pokračování Výzvy III k předkládání projektů v rámci Operačního programu pro Podnikání a Inovace (OPPI) programu PROGRES.

Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.

Podporovanou aktivitou je podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ – NACE.

Výzva se vztahuje na oblast podpory 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků, Prioritní osy 2 Rozvoj firem. Specifickým cílem prioritní osy je zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb pro podnikání.

Příjem žádostí byl zahájen 3. ledna 2011 prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a bude ukončen 31. prosince 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.