MPO otevřelo třetí výzvu v programu Rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Třetí výzva se týká programu Rozvoj, Prioritní osy 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Cílem tohoto programu je podpořit rozvoj a konkurenceschopnost malých a středních podniků v regionech, které se potýkají s vyšší mírou nezaměstnanosti. Tato podpora by měla vést ke zlepšení pozice těchto podniků na trhu a tím i k udržení , resp. i růstu, počtu pracovních míst.

Podporované aktivity:

  • pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů

Žádost se předkládá prostřednictvím e-Account, který je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest. Žadatel nejprve vyplní registrační žádost, kterou společně s požadovanými přílohami elektronicky odešle prostřednictvím eAccount na CzechInvest. Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení žadatele Czechinvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. Pokud Czechinvest ohodnotí registrační žádost jako přijatelnou, zašle žadateli informaci o datu pro vznik způsobilých výdajů. Žadatel pak může předložit plnou žádost.

Celkem je na realizace aktivit vyčleněno 2 miliardy Kč. Registrační žádosti jsou přijímány od 1. května do 1. srpna 2010 a plné žádosti od 1. července do 1. října 2010.