MPO otevřelo nové výzvy v rámci OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo druhou výzvu u dvou programů podpory Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).

Druhá výzva se týká programů podpory – Rozvoj a ICT a strategické služby – Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).

Rozvoj

Cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků v regionech, které se potýkají s vyšší nezaměstnaností, a pomoci tak zlepšit jejich postavení na trhu a udržet či dokonce zvýšit počet pracovních míst.

Podporované aktivity:

  • Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Celkem jsou na realizaci aktivit v této výzvě alokovány2 mld. korun. Minimální výše podpory činí 1 milion korun, maximální pak 20 milionů korun. Platí ale, že maximální podpora se odvíjí od regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony České republiky a Nařízení Evropské komise č. 800/2008.

ICT a strategické služby

Program ICT a strategické služby se zaměřuje na podporu nabídky nových ICT produktů a služeb, podporu investic a vytváření nových pracovních míst v ICT sektoru. Program by tak měl napomoci zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v České republice. Dalším cílem je podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, jež by měly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, a to prostřednictvím snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností.

Podporované aktivity:

  1. tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací,
  2. zakládání a rozvoj center sdílených služeb,
  3. zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií.

Na tento program byly ve druhé výzvě vyčleněny 2 mld. korun. Minimální výše podpory je 1,5 milionu korun, maximální pak 80 milionů korun. Opět platí podmínka, že maximální výše podpory je odvozena od regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony České republiky.

Projektové žádosti se předkládají ve dvou krocích prostřednictvím internetové aplikace e-Account, která vyžaduje, aby žadatel měl autorizovaný elektronický podpis. V případě programu Rozvoj se registrační žádosti přijímají od 15.dubna do 15. července 2009 a plné žádosti od 15. června 2009 do 15. září 2009. V rámci programu ICT a strategické služby je možné registrační žádosti předkládat od 2. března do 2. října 2009 a plné žádosti od 1. května 2009 do 15. ledna 2010.