MPO otevřelo druhou výzvu v programu Spolupráce

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Druhá výzva se týká programu Spolupráce – klastry, Prioritní osy 5 Prostředí pro podnikání Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Cílem tohoto programu je vytvořit příznivé podnikatelské prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace prostřednictvím zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Podporované aktivity:

  • Společné projekty klastru v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru
  • Společné projekty v oblasti průmyslového výzkumu, vývoje, inovací a dalších oblastech, pokud nejsou v rozporu se soutěžním právem
  • Společné projekty propagace klastru, lidských zdrojů
  • Networking, sdílení know-how, sdílení kapacit
  • Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce – klastry – podpora aktivit směřujících k navázání mezinárodní spolupráce, rozšíření klastru, propagaci a prohlubování spolupráce mezi členskými subjekty.

Žádost se předkládá prostřednictvím e-Account, který je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest. Žadatel nejprve vyplní registrační žádost, kterou společně s požadovanými přílohami elektronicky odešle prostřednictvím eAccount na CzechInvest. Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení žadatele Czechinvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. Pokud Czechinvest ohodnotí registrační žádost jako přijatelnou, zašle žadateli informaci o datu pro vznik způsobilých výdajů. Žadatel pak může předložit plnou žádost.

Celkem je na realizace aktivit vyčleněno 750 milionů Kč. Registrační žádosti jsou přijímány od 1. března do 30. května 2010 a plné žádosti od 1. května do 30. září 2010.