MPO otevřelo druhou výzvu v programu Progres

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo druhou výzvu v programu Progres Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Program Progres se zaměřuje na podporu realizace rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je překážkou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Cílem programu je také motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti.

Podpora je poskytována prostřednictvím podřízeného úvěru. Ten je možné čerpat až do výše 20 milionů korun, maximálně ale do výše 75% předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Stanovena je také pevná úroková sazba úvěru, která činí 3%.

Podporované aktivity:

Sekce B Těžba a dobývání

 • 08 Ostatní těžba a dobývání

Sekce C Zpracovatelský průmysl

 • 10 Výroba potravinářských výrobků
 • 11 Výroba nápojů
 • 13 Výroba textilií
 • 14 Výroba oděvů
 • 15 Výroba usní a souvisejících výrobků
 • 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
 • 17 Výroba papíru a výrobků z papíru
 • 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
 • 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků (s výjimkou CZ-NACE C 20.60)
 • 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
 • 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
 • 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 • 24.5 Slévárenství
 • 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 • 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
 • 27 Výroba elektrických zařízení
 • 28 Výroba strojů a zařízení j. n.
 • 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
 • 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení s výjimkou 30.11 Stavba lodí a plavidel
 • 31 Výroba nábytku
 • 32 Ostatní zpracovatelský průmysl
 • 33 Opravy a instalace strojů a zařízení

Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

 • 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Sekce F Stavebnictví

 • 41 Výstavba budov
 • 42 Inženýrské stavitelství
 • 43 Specializované stavební činnosti

Sekce F Informační a komunikační činnosti

 • 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti s výjimkou 59.11 Produkce filmů,videozáznamů a televizních programů a 59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
 • 61 Telekomunikační činnosti
 • 62 Činnosti v oblasti informačních technologií
 • 63 Informační činnosti

Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti

 • 69 Právní a účetnické činnosti
 • 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
 • 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
 • 72 Výzkum a vývoj
 • 73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění
 • 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
 • 78 Činnosti související se zaměstnáním

Sekce S Ostatní činnosti

 • 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Mezi podporované aktivity nepatří výroba erotického zboží a výrobky, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES.

Projektové žádosti se předkládají na pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., sídlo Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 od 16. března do 31. prosince 2009.