MMR otevřelo 6. výzvu pro cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).

Šestá výzva se vztahuje na Prioritní osu 4a Národní podpora cestovního ruchu pro Cíl Konvergence a na Prioritní osu 4b Národní podpora cestovního ruchu pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Integrovaného operačního programu (IOP).

Podporované aktivity:

 • Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.

Specifické zaměření výzvy:

  1. Žadatel předloží projekt formou dvou oddělených identicky zaměřených žádostí, obě se všemi povinnými přílohami. Jednu žádost vypracuje pro cíl Konvergence a druhou pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.
  2. Projekty musí být zaměřeny na využití kulturně-historického dědictví, přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb za účelem vytvoření národního produktu, tj. ucelené nabídky pro zájemce/účastníky cestovního ruchu v těchto jeho formách:
    • městský a kulturní cestovní ruch
    • dovolená v přírodě
    • sportovní a aktivní dovolená
    • lázeňský cestovní ruch
    • kongresový a incentivní cestovní ruch

Na realizaci aktivit v rámci Prioritní osy 4a je alokováno 88,5 milionů Kč, v rámci Prioritní osy 4b je to kolem 6 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů celkem za obě projektové žádosti je 2 miliony Kč, maximální výše za obě projektové žádosti je 10 milionů Kč.

Projektové žádosti lze předkládat do 30. června 2009 do 14:00 hodin na pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR.