Evropská komise vyhlásila výzvu v rámci posilování vazeb mezi výzkumem, politikou a praxí

Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělání a kulturu otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti vytváření sítí iniciativ zprostředkovávání poznatků.

Výzva se týká oblasti podpory „Politika a praxe založená na důkazech: vytváření sítí iniciativ zprostředkování poznatků“. Cílem této výzvy je prostřednictvím mezinárodní spolupráce vytvořit mechanismy „zprostředkování poznatků“ a to jak ve vzdělávání, tak i v oblasti odborné přípravy. Tyto mechanismy by pak následně měly významným způsobem přispět k posilování vazeb mezi výzkumem, politikou a praxí.

Projekty mohou být zaměřeny na všechny stupně vzdělávání – předškolní, základní, střední, terciární, celoživotní a vzdělávání dospělých nebo výzkum týkající se dovedností nutných pro uplatnění se na trhu práce. Komise žadatelům doporučuje, aby při psaní projektových žádostí vzali v úvahu také priority definované ve sdělení „Aktualizovaný strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělání a odborné přípravy“.

Podporované aktivity:

  • Projekty zaměřené na spolupráci, výměnu a mobilitu
  • Akce zaměřené na vytváření a vylepšování sítí
  • Rozvoj, testování a přenášení inovativních postupů
  • Konference, semináře
  • Akce na zvyšování povědomí a rozšiřování informací
  • Studie a analýzy
  • Vytváření a šíření konkrétních nástrojů na sdílení a rozšiřování znalostí (webové stránky, letáky, videa, knihy, konference, semináře)

Celkem je na tuto výzvu alokováno 500.000 eur, přičemž finanční příspěvek Evropské komise může činit maximálně 75% celkových způsobilých nákladů. Platí, že výše jednoho grantu se bude pohybovat kolem 165.000 eur. Podmínkou je, aby projekty byly zahájeny v rozmezí prosince 2009 a února 2010 a jejich realizace nepřekročila 12 měsíců.

Projektové žádosti se předkládají do 29. září 2009 na adresu “Call for proposals EAC/26/2009”, Gordon CLARK, Head of unit Lifelong learning: contribution to the Lisbon process (A.1), DG Education and Culture, MADO 9/14, B-1049 Brussels.