Další výzva v rámci Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Sdružení obcí a měst jižní Moravy vyhlásilo společně s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy další kolo předkládání žádostí v rámci Fondu malých projektů (FMP).

Fond malých projektů (FMP) se zaměřuje na podporu projektů přeshraniční spolupráce. Podpořeny mohou být dva typy projektů – malé neinvestiční projekty (např. setkání mládeže, vzdělávací projekty, sportovní akce, hospodářský rozvoj) a malé infrastrukturní projekty (např. značení a vybavení turistických stezek a cyklostezek, ochrana rostlinných a živočišných druhů).

Podmínkou pro získání dotace je, aby žadatel měl sídlo v Jihomoravském kraji. Dále předkládaný projekt musí být přeshraniční dopad a na jeho realizaci se kromě žadatele podílí také partner z Rakouska, který musí mít sídlo v oblasti podporované v rámci OP Evropská územní spolupráce Česká republika–Rakousko (Innviertel, Mühlviertel, Linz-Weis, Steyer-Kirchdorf, Mostviertel–Eisenwurzen, St. Pöllten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland–Nordteil, Wien). Žadatel musí splnit minimálně dvě podmínky principu partnerství. Tento princip tvoří čtyři podmínky – společné plánování, společná realizace, společní zaměstnanci, společné financování.

Celkové náklady jednoho projektu nesmí překročit částku 40.000 eur. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 2.000 eur, maximální pak 20.000 eur.

Projektové žádosti se předkládají na adresu Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Královopolská 139, 612 00 Brno do 19. března 2009 do 16:00 hodin.

Více informací Ing. Lenka Procházková, e-mail: lenka.prochazkova@rrajm.cz, tel: 541 212 125 (kl. 121).