Aktuální výzva ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu v oblasti 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost.

Cílem je zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu modernizací doprovodné infrastruktury a integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:

  • Přípravu koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace.
  • Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…).
  • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany).
  • Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu.

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 31. března 2011, ve 12:00 hodin.