Aktuální výzva Regionální rady Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod otevřela novou výzvu v oblasti rozvoje regionálních center v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Výzva se vztahuje na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center v rámci Prioritní oblasti 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí. Cílem je regenerovat a revitalizovat městské prostředí, rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Podporované aktivity:

Aktivity dílčích projektů podporovaných na základě této výzvy musí být v souladu s aktivitami podporovanými v rámci oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center: regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Výzva platí od 31.1.2011 do 13.12.2013 12:00 hodin nebo do vyčerpání celkové alokace na tuto výzvu.Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schválených Integrovaných plánů rozvoje měst, a které jsou v souladu s těmito IP

  • Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“
  • Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“
  • Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“
  • Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Alokace na 27. kolo výzvy pro oblast podpory 2.1 ze SF je2 038 270 189,- Kč. Jednotlivé dílčí projekty předložené v rámci 27. kola výzvy budou schvalovány do výše alokace příslušného IPRM, a to po zohlednění dílčích projektů realizovaných v rámci 11. a 25 kola výzvy.Alokace schválených IPRM ze SF:

IPRM Pardubice – 387 280 216,- Kč,

IPRM Hradec Králové – 467 964 973,- Kč

IPRM Liberec (8. kolo) – 643 025 000,- Kč