3. výzva v OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Třetí výzva se týká programu ICT a strategické služby, Prioritní osy 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Cílem tohoto programu je podpora nabídky nových ICT produktů a služeb, investic a nových pracovních míst v ICT sektoru, a tak pomoci zvýšit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice.

Podporované aktivity:

  • tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací,
  • zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením,
  • zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií.

Žádost se předkládá prostřednictvím e-Account, který je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest. Žadatel nejprve vyplní registrační žádost, kterou společně s požadovanými přílohami elektronicky odešle prostřednictvím eAccount na CzechInvest. Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení žadatele Czechinvest informuje žadatele o výsledku hodnocení. Pokud Czechinvest ohodnotí registrační žádost jako přijatelnou, zašle žadateli informaci o datu pro vznik způsobilých výdajů. Žadatel pak může předložit plnou žádost.

Celkem je na realizaci aktivit vyčleněno 1,5 miliardy Kč. Registrační žádosti jsou přijímány od 15. dubna do 15. října 2010 a plné žádosti od 15. května 2010 do 1. února 2011.