3. výzva ICT v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo novou výzvu v programu ICT v podnicích v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI).

Třetí výzva byla vyhlášena v programu ICT v podnicích, Prioritní osy 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI). Cílem tohoto programu je posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků a to za využití jejich potenciálu v oblasti informačních systémů.

Podporované aktivity:

  • projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniků
  • projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
  • projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
  • projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS/ICT při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
  • projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí v podnicích

Celkem je na realizaci výše uvedených aktivit vyčleněno 0,5 miliardy Kč. Minimální výše dotace činí 0,35 milionu Kč, maximální 20 milionů Kč.

Registrační žádosti o poskytnutí dotace lze podávat od 1. ledna do 15. října 2010, plné žádosti od 8. března 2010 do 15. února 2011, a to prostřednictvím internetové aplikace eAccount.