1. výzva programu Prosperita bude vyhlášena až v dubnu

První výzva v rámci programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace bude vyhlášena pravděpodobně až na počátku dubna tohoto roku. Důvodem je dosud neschválený Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

První výzva v rámci programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) měla být původně vyhlášena 12. března 2008. Ovšem na žádost Evropské komise došlo k přesunutí zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) z 12. března na první týden v dubnu. Protože program Prosperita OPPI je úzce svázán s OP VaVpI, nemohlo dojít k vyhlášení první výzvy programu Prosperita.

Z důvodu zajištění souladu mezi oběma operačními programy a nutnosti schválení textu výzev některých programů podpory OPPI i Monitorovacím výborem OP VaVpI, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR odložilo vyhlášení první výzvy na 7. dubna 2008.

Program Prosperita se vztahuje k Prioritní ose 5 OPPI „Prostředí pro podnikání a inovace“. Jeho cílem je „prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb“. Program se dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů a sítí Business Angels, v jejichž rámci se pomoc vztahuje na vznikajících malé a střední podniky.

V rámci programu budou podporovány následující aktivity:

  • zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků
  • zakládání a rozvoj center pro transfer technologií
  • zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů 
  • zakládání a rozvoj sítí Business Angels
  • realizace aktivit souvisejících se zkvalitněním implementace programu