Dara Murphy: Britové si svým rozhodnutím způsobí potíže. Před referendem jim to politici pořádně nevysvětlili

Dara Murphy

@ Oficiální Twitter DM. Foto ze sjezdu KDU-ČSL, 2017

Brexit bude mít přímý dopad nejen na Brity, ale i na sousední Irsko. „Náš obchod s Británií lze vyčíslit na více než 1,2 miliardy eur týdně,“ říká bývalý irský ministr pro evropské záležitosti. Irové se navíc obávají, že brexit ohrozí křehký mír.

Dara Murphy, irský ministr pro evropské záležitosti v letech 2014 – 2017, navštívil Prahu, aby diskutoval s veřejností o brexitu, Irsku a budoucnosti Unie. Setkal se také s českými politickými stranami, které jsou v lidovecké frakci Evropského parlamentu. Murphy je totiž volebním manažerem Evropské lidové strany pro evropské volby v roce 2019.

Jak se Unie změnila poté, co se Britové v referendu rozhodli pro brexit?

Jsme poprvé svědky toho, že členský stát odchází. Dříve jsme pozorovali pouze sbližování, teď je to vzdalování. A i když je to politováníhodné, zbývajících 27 zemí musí rozhodnutí Britů respektovat.

Zároveň teď vidíme velmi silnou jednotu mezi evropskými institucemi i zbylými členskými státy. Jednotu v tom, jak při odchodu jedné země dokážeme společně hledat řešení, která jsou v našem společném zájmu. Každý chce mít dobré vztahy se svými sousedy a také chceme chránit úspěchy, kterých jsme za posledních několik let dosáhli.

Samozřejmě, že EU má své chyby, musíme si ale uvědomit, že to jsou kolektivní chyby způsobené všemi státy společně.

Napříč kontinentem se také zaměřujeme na to, jak Evropskou unii zlepšit. Samozřejmě, že EU má své chyby, musíme si ale uvědomit, že to jsou kolektivní chyby způsobené všemi státy společně. Některé z nich přitom můžeme společně i vyřešit. Jednu z těch velkých chyb jsme viděli v referendum o brexitu, kdy mnoho lidé v Británii hovořilo o EU jako o třetí osobě. Ve skutečnosti se ale na všech rozhodnutích, ať už je to v europarlamentu, Radě či Komisi, podílíme všichni. Jsou to rozhodnutí Čechů, Němců, Francouzů, Irů atd. Potřebujeme tedy mnohem větší politickou odpovědnost.

Brexit: Od osudného referenda až po vyjednané dohody. Čtěte náš factsheet >>>>

Brexit nám ukázal, že odejít z Unie je skutečně možné. Mohlo by to motivovat ostatní země k tomu, aby se zachovaly stejně nebo aby svým odchodem evropské instituce „vydíraly“?

Vydírání nikdy nefunguje. Musíme se ale podívat na prostou realitu, že rozhodnutí Britů bylo obrovskou chybou – alespoň v to věřím já, irská vláda a moje politická rodina, frakce lidovců. Brexit silně zasáhne britskou ekonomiku, tudíž i samotné Brity.

Když Spojené království v roce 1973 vstoupilo do evropských institucí, hovořilo se o něm jako o nemocném muži Evropy, jeho ekonomika fungovala velmi špatně. My (Irsko – pozn. redakce) jsme vstoupili ve stejné době, ani naše ekonomika nebyla dobrá a společnost velmi zpátečnická. Teď je Irsko i Velká Británie silnými, dynamickými, otevřenými a moderními ekonomikami. Stejný příběh vidíme od roku 2004 i v Česku a dalších státech, které se k Unii přidaly. Miliony lidí si tak mohly začít užívat volného pohybu, trhu a dalších výhod.

Když Spojené království v roce 1973 vstoupilo do evropských institucí, hovořilo se o něm jako o nemocném muži Evropy, jeho ekonomika fungovala velmi špatně.

Británie, která za dobu svého členství v EU zaznamenala tak obrovský ekonomický vzestup, se nyní vystavuje vážným výzvám. Z Unie by měla vystoupit v roce 2019 a ještě potrvá, než uvidíme, jakým potížím bude čelit. V této souvislosti musím zdůraznit, že žádné potíže Británii nepřejeme. Realita je však taková, že nikdo nemůže čerpat výhody klubu, pokud není jeho členem.

Irové se obávají o mír

Jak se dívají na odchod Británie Irové? Třeba pro Českou republiku je jen těžko představitelné, že by některá ze sousedních zemí, třeba Německo, mohla opustit EU.

Podle průzkumů veřejného mínění zhruba 90 – 92 % Irů podporuje členství v EU. Jako středně velká země si výhody EU naprosto uvědomujeme. Vytvořili jsme nezávislé národy skrze členství v největším demokratickém projekty, který kdy svět viděl.

Mnohem větší obavy mají Irové o mír – mezi Británií a Irskem panuje mírová dohoda, která se vyjednávala v 80. a 90. letech, tedy v době, kdy již byly oba dva státy členy EU.

Brexit na nás bude mít přímý vliv. Náš obchod s Británií lze vyčíslit na více než 1,2 miliardy eur týdně. Mimochodem, Británie hovoří o tom, že vytvoří nové obchodní vztahy po celém světě. Jen s Irskem přitom obchoduje vice než s Brazílií, Ruskem, Indií a Čínou dohromady. Jejich odchod tak bude mít na Irsko velký dopad, i když ne tak negativní jako na samotné Brity.

Mnohem větší obavy mají Irové o mír – mezi Británií a Irskem panuje mírová dohoda, která se vyjednávala v 80. a 90. letech, tedy v době, kdy již byly oba dva státy členy EU. I když už nemáme žádné rozpory o území, musíme být velice opatrní. Znovuzavedení kontrol na irsko-britských hranicích by mohlo být symbolem minulosti a destabilizovat to, na čem jsme se dohodli, abychom konflikt ukončili. Máme dohodu, že zóna volného pohybu lidí musí zůstat zachována a že by mezi zeměmi neměly vzniknout tvrdé hranice. Musíme si také uvědomit, že jsme na ostrovech a jedinou pozemskou hranici má Británie právě na tom irském. V Severním Irsku žije také 1,6 milionu Irů a největší skupinu cizinců v Británii tvoří právě Irové. I proto budeme brexitem zasaženi a proto jsme nechtěli, aby k němu došlo. Zapojili jsme se i do kampaně, ale Britové bohužel učinili své rozhodnutí a my se s tím musíme vypořádat.

Brexit neprospěje klidné situaci v Severním Irsku, říká šéfka irské politické strany Sinn Féin. Více >>>>

Otázka irských hranic je nyní předmětem jednání mezi Unií a Británií. Už je na stole nějaký návrh řešení?

Vítáme, že se Britové rozhodli zachovat společnou cestovní zónu a že se souhlasí s tím, aby hranice nebyly tvrdé. V některých specifických detailech ale zůstává vakuum, čekáme proto na detailnější návrh, jak si Británie představuje sladění jejich touhy po globálních obchodních dohodách s odchodem z celní unie a se zónou společného obchodu s Irskem. Jsem přesvědčen, že Británie by neměla pokračovat ve svém cíli odejít z celní unie. Bohužel to ale není pozice, kterou nyní Británie zastává. Pokud ale nebudou členem Schengenu, jednotného trhu, celní unie ani eurozóny, jejich vztahy s EU budou poměrně vzdálené. Nesmíme ale zapomenout, že Britové chtějí opustit EU a s ní i jednotný trh, oni sami si způsobují potíže – a to je něco, co jim ze strany vládních politiků, médií a zastánců brexitu nebylo pořádně vysvětleno.

Dokud se nevyřeší irská otázka, jednáno o brexitu se dál neposunou. Více >>>>

Extremisté by přinesli lidem neštěstí

Británie má z EU oficiálně vystoupit na jaře 2019. V tu samou dobu se budou konat evropské volby. Má Evropský parlament nějakou strategii, jak v kampani překonat euroskeptické strany?

V České republice jsem proto, abych se tu setkal se stranami TOP 09 a KDU-ČSL (v europarlamentu jsou součástí frakce EPP – pozn. redakce) a abychom začali připravovat kampaň, ve které budeme vysvětlovat lidem, proč chceme setrvat v Unii, jakých úspěchů jsme od jejího založení dosáhli a co se podařilo za současné Komise – tedy že všech 27 zemí ekonomicky roste. Statistiky jsou jediným zdrojem informací o tom, čeho jsme dosáhli, jako třeba vytvoření 8 milionů pracovních míst. Na druhou stranu, hodně lidí tento růst ve svých běžných životech nepocítilo, zejména v zemích se socialistickými či populistickými vládami, jako je Řecko.

Lidem je nutné vysvětlit, že to co máme, je křehké a že vypočítavá rétorika některých populistů, kterou můžeme slyšet ve vaší zemi, je nebezpečná.

Chceme lidem říct, že europoslanci z naší frakce budou pokračovat v práci, kterou pro Česko dělají. Chceme o tom diskutovat. Chceme bránit to, čeho naše frakce dosáhla a jasně říct, co budeme dělat v budoucnu. Zároveň chápeme, jak je důležitá rozmanitost a subsidiarita, a že si členské země chtějí nechat některé kompetence jen pro sebe. Podporuje to i EU. Jak vidíte, jsem v Praze jako irský politik, jsem ze země, která je členem eurozóny, zatímco vy ne, my zase nejsme v Schengenu, ale vy ano, také jste v NATO, a my nikoli.

Budeme lidem říkat, že historie této země, ta cesta, kterou jste ušli po rozpadu Sovětského svazu, je jedním z největších příběhů demokracie a svobody. I náš malý ostrov dosáhl nezávislosti skrze členství v EU. Lidem je nutné vysvětlit, že to co máme, je křehké a že vypočítavá rétorika některých populistů, kterou můžeme slyšet ve vaší zemi, je nebezpečná. EPP musí lidem předat tuto zprávu emotivním způsobem. Protože pokud budeme následovat extremisty, komunisty, fašisty a populisty, přineseme lidem neštěstí.