Infografika: Tři pilíře mechanismu spravedlivé transformace

Mechanismus spravedlivé transformace je součástí širšího investičního plánu pro udržitelnou Evropu, a jeho cílem je finančně i prakticky pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli klimatické neutrality složitá. Pomoc bude směřovat především do regionů závislých na fosilních zdrojích či klimaticky náročném průmyslu. O jaké nástroje a obnosy se jedná?