Infografika: Čistá energie v ČR a EU

Členské země EU a europoslanci projednávají evropský cíl pro obnovitelné zdroje do roku 2030. Podívejte se v naší infografice, jak si ČR v současné době stojí ve srovnání s jinými zeměmi EU, pokud jde o zelenou energii.

Podíl obnovitelných zdrojů v energetice

V roce 2014 dosáhl podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v české energetice 13,4 %. Česko by tak mělo pohodlně splnit cíl, který si stanovilo do roku 2020. Podíl OZE by měl do konce desetiletí dosáhnout 15,3 %. A cíl, který pro Českou republiku stanoví evropská směrnice o OZE (13 % do roku 2020) už byl překonán.

Níže uvedená tabulka nabízí přehled o podílu OZE v ostatních zemích EU. Tmavě zelená barva ukazuje podíl dosažený v roce 2005, světle zelená v roce 2014. Tmavě zelená tečka pak představuje odhad pro rok 2015 a oranžová tečka naznačuje výši cílů pro jednotlivé země, které vycházejí z evropské směrnice.

OZE EU

Podíl OZE v zemích EU28 © Evropská agentura pro životní prostředí, 2017

Na výrobě elektřiny se OZE v Česku v roce 2014 podílely 13,9 %. V dopravě to bylo 6,1 % a v sektoru vytápění a chlazení 16,7 %.

Následující tabulka ukazuje podíly jednotlivých odvětví na celkové spotřebě energie vyrobené z OZE v roce 2014. Tmavě zelená barva reprezentuje sektor elektroenergetiky, oranžová vytápění a chlazení a světle zelená představuje udržitelná biopaliva.

ČR OZE

Rozložení spotřeby obnovitelné energie mezi jednotlivé sektory v zemích EU28 v roce 2014 © Evropská agentura pro životní prostředí, 2017 


Názor na cíl pro obnovitelné zdroje

Evropská unie má do roku 2020 stanoven cíl pro 20% podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. V současné době jednají členské země a europoslanci o cíli pro rok 2030. Komise navrhla, aby byl stanoven na 27 %. Více si o tom můžete přečíst v tomto článku. Průzkum Eurobarometru z poloviny roku 2015 ukázal, co si Češi a ostatní Evropané o nastavování takových cílů myslí.

OZE v ČR

© Evropská komise