Mise prověřila čerpání evropských prostředků v jižní Itálii

jedno_euro_-_autor_Rebell.jpg

Česká europoslankyně Martina Dlabajová vedla ve dnech 18. – 20. července kontrolní misi Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu do jižní Itálie. Cílem mise bylo prověřit čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF), zvláště pak programy Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) a Záruk pro mladé. Europoslanci odpovědní za kontrolu výdajů evropských peněz se kromě místních orgánů podílejících se na správě a řízení evropských fondů setkali také se zástupci vzdělávacích institucí a center na podporu zaměstnanosti, aby zjistili, jakým způsobem je využívána finanční podpora pro boj s nezaměstnaností mladých v regionech Sicílie a Kalábrie.

Kontrolní mise potvrdila, že evropský systém záruk pro mladé není v Itálii plně využit „Na Sicílii jsme měli možnost navštívit místní centra na podporu zaměstnanosti, Univerzitu v Katánii a další projekty financované ze Záruk pro mladé, včetně agentury veřejných služeb a její programy stáží, které významným způsobem přispěly k vytváření pracovních míst,“ popsala první část mise M. Dlabajová a zdůraznila, že právě Sicílie je jedním z těch italských regionů, pro které je užší spolupráce s národními a evropskými orgány nyní potřebná více než kdy jindy. „Z celkového počtu 277 892 mladých Sicilanů, kteří splňují podmínky pro čerpání prostředků ze Záruk pro mladé, využilo tuto příležitost pouze 121 587 z nich. Je to velmi slibný začátek, ovšem prostor ke zlepšení je stále velký,“ dodala.

K návštěvě regionu Kalábrie M. Dlabajová uvedla: „Proces správného čerpání evropských prostředků zde musíme urychlit, neboť poslední statistické údaje jsou alarmující: nezaměstnanost mladých dosahuje 57,9%, přičemž 130 000 mladých Kalábrijců není součástí pracovního trhu, neúčastní se vzdělávání ani odborné přípravy,“ popsala situaci na jihu Itálie europoslankyně. Systém Záruk pro mladé, který se v Kalábrii začal realizovat s ročním zpožděním, doposud přispěl k vytvoření 7500 stáží a 1970 pracovních úvazků. Řada zdejších projektů napomohla k tomu, aby mladí lidé doslova neskončili na ulic. „Považuji za velmi důležité, že jsme zde našli řadu pozitivních příkladů a zajímavých iniciativ, které přispěly k efektivnímu vytváření pracovních míst. Díky tomu můžeme lépe nastavit čerpání prostředků tak, abychom dosáhli co nejvyšší přidané hodnoty u projektů, financovaných z evropských peněz,“ dodala Dlabajová.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative) je cílena zejména na mladé lidi bez zaměstnání, studia či rekvalifikačního programu (tzv. NEETs), a to v nejhůře postižených regionech s nezaměstnaností nad 25 %. Česká republika může prostředky použít pouze v Ústeckém a Karlovarském kraji (region NUTS II Severozápad). Celkový rozpočet Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí na období 2014–20 činí 6,4 miliard eur.

Záruky pro mladé mají zajistit, aby všichni lidé do 25 let mohli získat během čtyř měsíců od chvíle, kdy ukončili studium, či přišli o práci, konkrétní nabídku uplatnění. Mělo by se jednat buď o nabídku pracovního místa, odborné praxe či stáže, nebo možnost dalšího vzdělávání. V České republice byl tento program spuštěn na začátku roku 2014 a kromě evropských peněz (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) je financován i ze státního rozpočtu.

Podle Martiny Dlabajové, místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu, nyní Evropský parlament pracuje na rozpočtu EU na rok 2017 a brzy se bude zabývat revizí Víceletého finančního rámce. „Uděláme maximum pro to, abychom i nadále podporovali programy na podporu boje s nezaměstnaností mladých a prostřednictvím optimalizace pravidel zabránili případným ztrátám, které si v době krize nemůžeme dovolit,“ shrnula závěry kontrolní mise M. Dlabajová.

O kontrole Evropského parlamentu na Sicílii i v Kalábrii hojně psala místní i celostátní italská média: