Obchodní dohoda CETA hlavním tématem jednání Evropského parlamentu

Evropský parlament bude dnes projednávat rezoluci týkající se dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA). Rezoluce, kterou předložila parlamentní Skupina Zelených a kterou podporují převážně levicoví poslanci, požaduje, aby byla smlouva CETA předána k Evropskému soudnímu dvoru. Ten by se měl zaměřit na posouzení její kompatibility s právním řádem EU.

„Pro tyto případy zhodnocení souladu s právem Evropské unie mají svá právní oddělení jak Evropská komise, tak Evropský parlament. Ani v jednom případě neshledali žádný právní problém či nesoulad a není tedy standardní předávat věc Evropskému soudnímu dvoru. Budu rozhodně hlasovat proti této rezoluci,“ komentuje nadcházející hlasování europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE).

„Požadavek na další přezkum je spíše jen snaha některých kolegů, kteří tuto obchodní dohodu odmítají, zdržovat proces jejího přijetí,“ dodává europoslankyně.

Podpoření dohody CETA je podle ní zásadní pro růst obchodu a konkurenceschopnosti celé Evropy. Pozitivní dopad by měla pocítit i Česká republika.

„CETA otevře českým firmám řadu příležitostí. Těžit by z ní měl zejména strojírenský, hutnický a chemický průmysl.“ Obavy odpůrců smlouvy ze snížení úrovně sociálních a environmentálních standardů jsou podle Dlabajové neopodstatněné.

„Kanada vyšla Evropě vstříc ve všech podstatných bodech. Světové obchodní trhy se propojují a pokud má být Evropská unie rovnocenným partnerem, nemůžeme odmítáním takovýchto dohod svoji pozici podkopávat,“ říká.

Jedním z nejvíce problematických bodů je nový systém řešení sporů mezi investory a státy. Měl by vzniknout stálý soud složený ze zástupců delegovaných EU i Kanadou. „Stálý soud by měl nahradit dosavadní systém jednorázových mezinárodních arbitráži. Jednalo by se rozhodně o zlepšení současného zastaralého a nevyhovujícího systému,“ dodává M. Dlabajová

Podle evropských smluv vyjednává obchodní dohody jménem EU Evropská komise. Svůj postup konzultuje se členskými státy, které schvalují její mandát. Právo schválit nebo odmítnout výslednou dohodu má také Evropský parlament. V případě CETA členské státy trvaly na tom, že se bude schvalovat jako takzvaná smíšená smlouva, jejíž schvalování spadá jak do kompetencí EU, tak jednotlivých zemí. Po prvotních problémech se schválením v Belgii byla CETA členskými státy nakonec přijata.