Nezaměstnanost mírně stoupla, průmysl stále nemá lidi

Zdroj: Evropská komise. Zdroj: Evropská komise.

Nezaměstnanost v České republice sice v červenci mírně stoupla – podle dnes zveřejněných údajů MPSV o 2,2 procenta – podle zaměstnavatelů však jde o pouhý krátkodobý výkyv způsobený například registrací absolventů středních i vysokých škol.

V červenci Úřad práce ČR nově evidoval přes 48 tisíc lidí; ve srovnání s předchozím měsícem to bylo více o 7,4 tisíce osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo méně o 5 tisíc lidí. Na úřadech práce je nyní evidováno přes 392 tisíc osob.

Nízká nezaměstnanost přesto vyvolává obrovské napětí na trhu práce, tuzemské firmy ve fázi rostoucí průmyslové výroby nemají totiž dostatek pracovníků. Situace je alarmující, kvůli nedostatku lidí musejí některé firmy odříkat zakázky, dříve plánované investice se nemohou realizovat v dostatečném objemu. Situace vyvolává obavy investorů, zda jim český trh práce poskytne dostatek pracovníků.

„Firmy potřebují stále více pracovníků a trh práce jich nenabízí dostatek na to, aby si firmy své zakázky udržely,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák.

Trhu práce se věnovalo i červencové jednání tripartity, kde byla MPSV předložena analýza nabídky a poptávky. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR navržená opatření ministerstva práce na rozhýbání českého trhu práce jsou sice správná, ale potřebnou pracovní sílu, která by vykryla v požadované struktuře chybějící lidské zdroje, neřeší dostatečně rychle.

Při současné nízké nezaměstnanosti je patrné, že mnozí uchazeči vedených v evidenci úřadů práce nemají skutečný zájem pracovat. Nábory členských firem mezi nezaměstnanými jsou proto mnohdy neúspěšné. Navíc struktura lidí v evidenci úřadů práce je pro potřeby průmyslu krajně nepříznivá – většina z nich je v průmyslových firmách nezaměstnatelná. SP ČR proto uvítal rozhodnutí vlády, usnadnit vstup na český trh práce nízko a středně kvalifikovaným zaměstnancům z Ukrajiny.

„Režim“ pro Ukrajinu od 1. srpna

Více jak rok SP ČR apeloval na vládu, aby urychleně zavedla zvláštní postupy pro tyto zaměstnance z Ukrajiny. Po četných jednáních jeho zástupců s příslušnými resorty a pod tlakem zaměstnavatelů, přistoupila vláda k zavedení zvláštních postupů pro zaměstnance z Ukrajiny, ale nejprve pouze pro zaměstnance s vysokou kvalifikací. Průzkumy SP ČR však ukazovaly, že v podnicích chybí nejen vysokoškolské profese. Přehledy požadovaných profesí (obráběč CNC, řidič tahačů, kovodělník, strojírenský dělník, strojní zámečník, obsluha obráběcích strojů, řidiči aj.)

SP ČR opakovaně rozesílal na příslušné resorty. Výstupy projektu na získání vysokoškoláků z Ukrajiny, který využilo pouze cca 70 zaměstnanců, což představovalo 14 % z nabízené kvóty 500 lidí, tuto skutečnost jasně potvrdily. SP ČR s přispěním zejména Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nakonec docílil toho, že došlo k posílení kapacit na zastupitelském úřadě ve Lvově. Záměrem bylo zvýšit počet vydávaných zaměstnaneckých karet i pro pracovníky s nižší kvalifikací a dostat do firem zaměstnance s profesemi, které akutně potřebují. Tento tzv. Režim pro Ukrajinu byl spuštěn 1. srpna 2016. České firmy si ale na Ukrajině musí teprve najít vhodného kandidáta na neobsazená pracovní místa. SP ČR teprve potom může administrativně pomoci při vyřizování žádostí. Podmínky a další informace o Režimu Ukrajina jsou k dispozici na webu SP ČR – http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/10011-sp-cr-uz-prijima-zadosti-firem-o-pracovniky-zukrajiny.

SP ČR již dlouhodobě upozorňuje na problém nedostatku pracovníků v průmyslu a dopravě. V loňském roce dokonce vyhlásil Rok průmyslu a technického vzdělávání a zvýšil tím i tlak na reformu vzdělávacího systému tak, aby se přiblížil požadavkům trhu práce. Řadou aktivit se podařilo zapůsobit na rodiče a děti, některé střední školy polytechnického zaměření hlásí dokonce zvýšení zájmu o vybrané obory. Informace lze najít na nadále funkčním a aktualizovaném webu www.rokprumyslu.eu.

Součástí snah SP ČR je i projekt zapojení vězňů do pracovního procesu, a to jak v rámci výkonu jejich trestu, tak i následně po jejich ukončení. Pořádána je šňůra seminářů a setkání zástupců firem a vedení věznic.