Musíme posílit sociální práva a zlepšit podmínky na pracovním trhu

sociální práva

@ Shutterstock

Evropský pilíř sociálních práv má zlepšit pracovní podmínky, přizpůsobit legislativu současným trendům a podpořit základní sociální jistoty v oblasti bydlení, zaměstnání, zdraví i vzdělávání.

Evropský parlament včera odhlasoval důležitou zprávu k návrhu Evropského pilíře sociálních práv, který představuje jednu z nejdůležitějších iniciativ tohoto volebního období. Cílem návrhu je především zlepšit pracovní podmínky v 21. století, přizpůsobit legislativu současným trendům a podpořit základní sociální jistoty v oblasti bydlení, zaměstnání, zdraví i vzdělávání.

„Rychle se rozvíjející digitální ekonomika a nové technologie s sebou přináší řadu změn, které mají vliv na to, jak jsou lidé zaměstnáváni, jak pracují a jak jsou ohrožena jejich práva. Proto potřebujeme posílit evropský systém sociálního zabezpečení, nikoliv dopustit jeho oslabení. Naším úkolem je zajistit, aby trh práce nabízel férové podmínky pro každého, kdo je jeho součástí. Je třeba skoncovat s levnou prací, nerovnými podmínkami mezi muži a ženami nebo s nedostatečnou ochranou pracovních podmínek. Posílení sociální soudržnosti a vytvoření kvalitního prostředí pro pracující, ve kterém bude mít každý člověk příležitost k rozvoji a zároveň mu bude poskytnuta dostatečná ochrana ze strany státu, je náš hlavní úkol a základ rozvoje evropského hospodářství,“ komentuje význam Evropského pilíře sociálních práv europoslanec Miroslav Poche (ČSSD, S&D).

Ekonomika tu není ve prospěch horních deseti tisíc, ale pro všechny bez rozdílu. Mezi hlavní přínos iniciativy patří zejména návrh na zavedení pravidel pro vytváření slušných pracovních podmínek pro všechny formy zaměstnání v rámci vnitřního trhu EU nebo vytvoření záruky pro děti, která by měla zlepšit jejich ochranu před chudobou. Každé dítě ohrožené chudobou by tak mělo nárok na zdravotní péči, vzdělání, slušné ubytování a dostatečnou stravu.

„Dnešní doba přináší nové formy práce, se kterými si současná pracovněprávní legislativa neumí dostatečně poradit, ať už se jedná o práci přes různé online platformy na principu sdílené ekonomiky, práci na živnostenský list, stáže nebo jiné „flexibilní“ formy zaměstnání. Musíme proto nejen legislativu, ale celý současný systém sociálního zabezpečení těmto změnám přizpůsobit. Každý, kdo pracuje, nehledě na typ pracovní smlouvy, musí být začleněn do systému sociálního zabezpečení. V praxi to znamená, že získá základní sociální jistoty i vymahatelná zaměstnanecká práva. Naším cílem je omezit počet rodin, kterým jejich práce neumožňuje zajistit své základní potřeby a potřeby svých dětí,“ říká Miroslav Poche.

O některé body dokumentu, které sociálně-demokratická frakce považuje za klíčové, se vedly spory mezi jednotlivými frakcemi, a nakonec z dokumentu vypadly. „Je chybou, že z dokumentu byla odstraněna část o minimálních mzdách, konkrétně o jejich navyšování nejméně na úroveň 60 procent průměrné mzdy v každém státě. Růst mezd je jedním ze základních předpokladů celkového zvyšování životní úrovně. Česká minimální mzda patří v paritě kupní síly nebo v porovnání s průměrnou mzdou v dalších členských státech mezi nejnižší v unii a my musíme pracovat na stírání těchto rozdílů,“ komentuje hlasování Poche. Přesto se proti zprávě postavila řada pravicových poslanců Evropského parlamentu, včetně poslanců za Hnutí ANO, kteří upřednostňují zájmy evropského byznysu před zájmy pracujících a kteří se zasadili o odstranění návrhů na stanovení spodních mzdových hranic. Ve správě tak není obsažen cíl postupně zavést minimální mzdy na úrovni nejméně 60 procent průměrné mzdy a nedostat se pod úroveň mzdy umožňující důstojný život v daném členském státě.

„I přesto, že pravice prosadila vypuštění některých zásadních návrhů, považuji přijatou zprávu za krok správným směrem a věřím, že díky němu dojde ke zvýšení sociálních jistot i zkvalitnění trhu práce,“ uzavírá téma Poche. Požadavky, které Parlament schválil, by nyní měla Komise reflektovat ve svých návrzích, z nichž první představí již v březnu.