Migrace: Poslanci zhodnotili situaci v táborech ve francouzském Calais

@Evropský parlament

Tábor přezdívaný Džungle, kde se shromažďují migranti a uprchlíci čekající na svou příležitost dostat se ze severní Francie do Británie, se stal jedním ze symbolů migrační krize. Včera ho navštívila delegace poslanců z výboru pro občanské svobody vedená portugalskou sociální demokratkou Anou Gomesovou, aby nejenom zhodnotili situaci přímo v terénu, ale také hovořili s místními úřady, nevládními organizacemi a tamními pohraničníky.

„Přijeli jsme se do Calais na vlastní oči přesvědčit, co se tu děje, a jaká opatření přijímají na různých úrovních zdejší úřady v zájmu humánního řešení migrace,“ řekla Ana Gomesová na úvod. Osmičlenná poslanecká delegace včetně českého poslance Tomáše Zdechovského se v průběhu středy 13.7. setkala se starostou města Calais, prefektem regionu Pas-de-Calais a dalšími zástupci místních úřadů.

Ve dvou táborech (Džungle u Calais a La Linière u města Grande-Synthe) a v centru Jules Ferry v Calais, kde se starají o zhruba 600 nezletilých dětí bez doprovodu, poslanci mluvili s jejich obyvateli a také nevládními organizacemi, které tam působí.

Ana Gomesová zhodnotila, že příliv migrantů a uprchlíků budeme moci zredukovat pouze tehdy, když v jejich zemích původu otevřeme bezpečné a legální způsoby, jak se dostat do Evropy.

Opatření v oblasti migrace

Závěry z této pracovní cesty poslouží v další legislativní práci Parlamentu. Momentálně se pracuje na několika návrzích. Patří sem například pravidla pro určení, která země bude zodpovědná za vyřizování žádosti o azyl, návrh systému přerozdělování uprchlíků mezi státy EU anebo seznam zemí, které jsou při posuzování žádosti o azyl považovány za bezpečné země původu. Poslanci také začínají rozpracovávat reformu pravidel týkajících se vysoce kvalifikovaných migrantů, kteří chtějí pracovat v EU.

V dubnu Parlament přijal zprávu z vlastní iniciativy s návrhy na řešení migrace.

„To, co nám v Evropě chybí, nejsou návrhy, ale společná vize,“ řekla během návštěvy v Calais zpravodajka textu, italská sociální demokratka Cécile Kashetu Kyenge.