Evropský parlament podpořil Novou agendu dovedností

nová agenda dovedností

@ Shutterstock

Současný systém vzdělávání je špatně nastavený a neodpovídá potřebám pracovního trhu. Evropský parlament proto dnes schválil Novou agendu dovedností pro Evropu, jejíž zpravodajkou je česká europoslankyně Martina Dlabajová.

Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání ve Štrasburku přijal zprávu o nezbytných reformách evropského systému vzdělávání. Zprávu s názvem Nová agenda dovedností pro Evropu připravovala česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO,ALDE) v mezivýborové spolupráci s bulharským kolegou Momchilem Nekovem (S&D). „Přijetí zprávy je nezbytným krokem k podpoře zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Evropy“, uvedla po hlasování Martina Dlabajová.

„Žijeme v době exploze znalostí a nových technologií, ovšem znalosti a dovednosti, které se naučíme ve škole, právě proto velmi rychle zastarávají. To, co Evropa potřebuje, je nové nastavení systému vzdělávání. Systému, který bude zmodernizován a který se bude stále měnit a pružně reagovat na změny na trhu práce, které jsou nevyhnutelné,“ říká česká europoslankyně.

Musíme změnit celý systém

Její zpráva, na které pracovala několik měsíců, se proto zaměřuje na lepší propojení a sladění vzdělávacích postupů s potřebami zaměstnavatelů a klade důraz na praktickou průpravu už v průběhu studia. „Jsem přesvědčena, že pro úspěšný přechod absolventa na pracovní trh je již při vzdělávání nutná spolupráce všech aktérů, včetně zaměstnavatelů a získávání praktických zkušeností – „učení se prací“, okomentovala M. Dlabajová. Reaguje tak na současnou situaci a alarmující statistiky, podle kterých má až 40% zaměstnavatelů velký problém najít absolventy s odpovídajícími dovednostmi a kvalifikací. „Hasit požár operativními opatřeními už nestačí. Musíme změnit celý systém. Věřím, že bez spolupráce aktérů na všech úrovních a většího zapojení zaměstnavatelů se už dnešní systém vzdělávání neobejde,“ dodala.

Společně s digitalizací vznikají na trhu práce nové zajímavé profese, i když mnoho původních profesí zase postupně zaniká.

Kromě principu „učení se prací” klade M. Dlabajová ve své zprávě důraz na rozvoj STEM dovedností, měkkých a manažerských dovedností a na rozvoj podnikavosti mladých již od raného věku. Neopomíná ani podporu řemeslných dovedností a podněcování zájmu mladých o technické obory. V souvislosti s prudkým rozvojem digitalizace zároveň upozorňuje na potřebu kvalitního celoživotního vzdělávání učitelů a zajištění silného pedagogického vedení. „Společně s digitalizací vznikají na trhu práce nové zajímavé profese, i když mnoho původních profesí zase postupně zaniká. Důležité je, aby novinky a změny byly pro naši ekonomiku příležitostí a výzvou, na kterou budeme připraveni,“ říká zpravodajka.

„Hovoříme tu o budoucnosti, o nové generaci znalostí a dovedností, ovšem představa, že vývoj evropského trhu práce je něco hodně vzdáleného, co nás zatím nepálí, je mylná. Z podpory kolegů mám upřímnou radost. Je dokladem toho, že nám otázka zaměstnanosti a budoucnosti pracovního uplatnění mladých v Evropě není lhostejná,“ okomentovala výsledek závěrečného hlasování zpravodajka.