Evropská komise se chce v oblasti autorských práv vrátit do století páry

@ Pixabay

V březnu se bude v Evropském parlamentu projednávat návrh směrnice, který má za cíl harmonizovat podmínky autorských práv v Evropské Unii. Miroslav Poche však s řadou opatření nesouhlasí a chystá přednést pozměňovací návrhy.

Za cestu zpět do minulého století považuje poslanec Evropského parlamentu Miroslav Poche (ČSSD) návrh směrnice Evropské komise o autorském právu na jednotném digitálním trhu. „Vývoj autorského práva určitě musí držet krok se změnami, které přináší rozvoj internetu, sociálních sítí a digitálních technologií. Komise ale předkládá celou řadu návrhů, které není možné označit jinak, než že jsou zcela zkostnatělé. Ve výsledku postihnou především inovativní a kreativní evropské tvůrce, které bychom měli podporovat, protože na jejich práci stojí mnoho malých, ale dynamicky se rozvíjejících společností. Jestli všichni, kdo pracují se sdíleným nebo přebíraným obsahem, budou muset zavést opatření k identifikaci autorských práv a platit za úryvky textu, citace, fotografie nebo jiný audio-vizuální obsah, tak to dopadne především na začínající a menší podniky. Jestli by dostát všem povinnostem vyplývajícím ze směrnice bylo nákladné pro velké hráče jako je Google nebo Youtube, tak pro malé a střední podniky to může být likvidační, což rozhodně nechceme,“ uvedl Miroslav Poche.

Návrh směrnice COM(2016) 593 se bude projednávat v Evropském parlamentu v březnu letošního roku a má za cíl harmonizovat podmínky autorských práv v Evropské Unii, modernizovat autorská práva, posílit kulturní rozmanitost v Evropě, rozšířit nabídku obsahu dostupného on-line a zpřesnit pravidla pro všechny hráče na internetu. Na jednu stranu rozšiřuje možnosti využívat licencovaný obsah akademikům a dalším výzkumníkům, například vysokoškolským studentům, na stranu druhou tento materiál velmi rozsáhle řeší nové poplatky a zavádí povinnost provozovatelů online služeb zavádět opatření na vyhledávání obsahu porušujícího autorská práva. Znamená to například, že vyhledávače budou muset platit vydavatelům poplatky za odkazy na novinové články. Je samozřejmě chvályhodné zajistit příjem ze šíření článků pro jejich autory, ale podle Miroslava Pocheho je nevhodné přenášet odpovědnost za tento krok na internetové vyhledávače.

„Návrh Komise ovšem požaduje, aby vyhledávače ještě navíc vydavatelům platily. Fakticky za to, že jim zdarma poskytují reklamní prostor, který vede k větším příjmům díky větší čtenosti. A přenášely tuto povinnost paušálně na každého. To je podle mého názoru špatné. Zkušenost z Německa a Španělska, kde podobné povinnosti zavedli, ukazuje, že to pouze vedlo k utlumení těchto služeb a k okamžitému prudkému snížení čtenosti a návštěvnosti některých webů, což dopadlo především na méně známé vydavatele a provozovatele,“ řekl Miroslav Poche.

Další kontroverzní opatření zavádí článek 13, podle kterého by pak každý text, video, hudební záznam nebo fotografie musela být filtrována a monitorována provozovateli online služeb, jestli nemají obsah podléhající autorským právům. Provozovatelé by pak byli právně odpovědni za nelegální obsah. Podle Miroslava Pocheho je třeba zajistit férový podíl na zisku majitelům autorských práv, aniž by to ničilo malé a střední podniky působící v tomto odvětví, které hraje v evropské ekonomice stále větší roli.

„Musíme najít lepší cestu podobně, jako jsme už našli dohodu na odstraňování nepravdivých zpráv na Googlu, nebo jakou jsme nyní omezili nemravné zisky za roaming. Současný návrh Evropské komise je ale návrat do století páry. Namísto inovací a kreativy vychází vstříc zkostnatělým obchodním modelům minulosti. Proto chci předložit pozměňovací návrhy na vypuštění těchto špatných návrhů z projednávané směrnice,“ uvedl Miroslav Poche.