Dohoda CETA: Umlčení

​Navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) jsou čím dál tím kontroverznější.

Začneme tím, že smlouva se vyjednávala v tajnosti za účasti korporací, a nikoli občanské společnosti. Navíc je podezření, že není zcela v souladu s evropským právem, a to zejména kvůli opatření ICS, které umožňuje zahraničním společnostem žalovat státy.

Čtenář si také jistě vzpomene, jak velkému tlaku byl vystaven malý regionální parlament v Belgii, aby se smlouvou souhlasil, i když měl velmi rozumné výhrady. Teď však CETA ohrožuje i samotné europoslance a jejich možnost se svobodně vyjadřovat. Prezident Evropského parlamentu Martin Schulz sice stále veřejnost ujišťuje o tom, že je rozeným demokratem, ale za záclonou dělá všechno pro to, aby ničil možnosti demokratické výměny názorů.

Teď se například rozhodl, že kritické hlasy o CETA, které vycházejí zejména z výboru pro životní prostředí (kde jsem koordinátorkou za naši politickou skupinu) a výboru pro zaměstnanost, bude prachsprostě ignorovat a nedá svým kolegům možnost se k nim v rámci hlasování vyjádřit. Akceptovat bude pouze názor výborů pro zahraniční věci a mezinárodní obchod, které jsou samozřejmě zcela v souladu s jeho stanoviskem. Smlouva se navíc bude projednávat ve zrychleném tempu, takže o ní budeme hlasovat již v prosinci a nikoliv v únoru, jak se původně plánovalo.

Celá věc je o to nelogičtější, že sama smlouva CETA má ve svém názvu slovo komplexní a přitom je to samotný předseda Evropského parlamentu, který neumožňuje všem výborům se k této smlouvě komplexně vyjádřit.

Každý si dokáže představit, že názor výborů pro zahraniční věci a mezinárodní obchod bude veskrze kladný, jelikož jim leží na srdci primárně dobré vztahy s Kanadou a vzestup mezinárodního obchodu, ale už se nebude mluvit o tom, že tato smlouva představuje riziko pro pracovní trh, kvalitu potravin, životní prostředí, kvalitu života apod. Tato témata předsedu Schulze asi nezajímají, a proto nedostanou prostor.

Nevím tedy, čemu se divíme, když evropští občané ztrácejí víru v evropský projekt a jeho přínosy. Přijde mi, že Evropský parlament začíná zcela selhávat jakožto kontrolní orgán vůči Komisi, když nedostane ani možnost se komplexně vyjadřovat ke smlouvám, které tato Komise vyjedná. Na vině je zcela jistě tlak korporací a samotné Komise, která jim jde zcela na ruku.

Problémem je, že se v EU vytvořil neformální orgán stojící zcela mimo smlouvy a dohodnuté postupy, který sám sebe nazývá G5 (zástupci Komise a členů Evropského parlamentu za lidovce a sociální demokraty). Ostatní politické skupiny jsou marginalizovány jako druhořadé, jelikož sociální demokraté a lidovci mají v Evropském parlamentu většinu. Prvořadé je, že od politických debat tu máme Evropský parlament – a nikoliv přilehlé restaurace a »VIP« jednání. Navíc mi není jasné, jak může Evropský parlament plnit roli kontrolora, když jde Komisi zcela na ruku.

Mám proto na vás, občany České republiky, prosbu. Evropský parlament byl umlčen, a proto vás žádám, abyste byli slyšet vy.

Již brzy bude smlouvu CETA projednávat i český parlament. Vámi volení zákonodárci budou pod velmi silným tlakem ze strany vládnoucí koalice, která je stejně zaslepená jako bruselští byrokraté a odmítá vidět rizika, která tato smlouva přináší. Pište, volejte, e-mailujte a ptejte se, jak budou vaši poslanci o této smlouvě hlasovat. Máte na to právo a rizika pro náš kvalitní život jsou až příliš velká.