CETA ano, ne však v současné podobě

Valonsko CETA

© Shutterstock / cbies

Evropská unie a Kanada udržují dlouhodobě velmi dobré obchodní a politické vztahy. Podle europoslance za ČSSD Miroslava Pocheho se v průběhu jejich čtyřicetileté historie ukázalo, že není mnoho partnerů, kteří by sdíleli tolik společných hodnot a zájmů. Předložený návrh dohody CETA je podle něj ale nevyhovující, a hlasoval tedy proti jeho přijetí.

„Moje rozhodnutí hlasovat proti současné podobě CETA na mém pozitivním pohledu nic nemění. Jako stínový zpravodaj zprávy o Strategickém partnerství s Kanadou naopak prosazuji prohloubení vzájemných vztahů, zejména v otázkách ochrany klimatu a životního prostředí, dlouhodobě velmi plodná je také vzájemná rozvojová spolupráce nebo spolupráce na úrovni bezpečnosti a prevence terorismu,“, vysvětluje Poche „Smlouvám typu CETA by měla nejdřív předcházet široká veřejná debata, která v tomto případě zcela chyběla. Ačkoliv byl dostatek času, vše se odehrávalo za zavřenými dveřmi. Takový postup považuji za zcela nepřípustný.“

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu dohodu odmítl, protože neobsahuje žádná konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků. V členských zemích EU jich je přes dvacet milionů, navíc pouze šest set tisíc z nich vyváží mimo EU. „V liberalizovaném prostředí vytvořeném CETA budou právě tyto podniky vystaveny značné konkurenci ze strany velkých nadnárodních společností. Právě těm přijde do rukou příliš mnoho
moci,“ dodává Poche. Dohoda obsahuje také arbitrážní doložku ISC, která by mohla ohrozit demokratičnost soudního systému. Korporace podle ní mohou žalovat stát, který se rozhodne regulovat jejich podnikání. Smlouva samozřejmě umožňuje jednotlivým státům se u arbitráže odvolat, ale finanční náklady za odvolací řízení nesou právě státy.

„V minulosti jsme byli svědky několika takových arbitráží, kdy nadnárodní korporace vyhrávaly nad státy. Před pár lety tabákový koncern Phillip Morris žaloval Nový Zéland za umístění obrázků zničených plic na krabičky od cigaret. Další je u nás známý případ, kdy mediální magnát Ronald Lauder žaloval Českou republiku, že neochránila jeho investice v případě televize NOVA. Čeští daňoví poplatníci zaplatili víc než deset miliard korun.“ Jak dále uvedl Miroslav Poche, patří Česká republika navíc k nejžalovanějším státům vůbec.

Smlouva podle Pocheho povede k zásahu do pracovních práv, což bude mít za následek propouštění a snižování mezd v Kanadě i Evropě. „Existuje zjevný nepoměr mezi úrovní ochrany investorů a ochrany zájmů a práv pracujících, dojde i ke zhoršení kvality potravin nebo životního prostředí.“ Poche jednoznačně podporuje, aby Evropská unie uzavírala dohody právě se státy jako je Kanada, CETA by ale dle jeho slov potřebovala více času a potřebovala by hlavně otevřenou veřejnou debatu vycházející z přístupu ke kvalitním, relevantním informacím.

„Přál bych si lepší CETU založenou na férovém přístupu k ekonomickým výhodám, respektující cíle udržitelného rozvoje a prospěšnou především lidem, ne korporacím,“ uzavírá Miroslav Poche.