Využijme naši příznivou ekonomickou kondici k prosazení svých zájmů v EU

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Petr Zahradník

© Petr Zahradník

Výhodou České republiky v současné době je, že nejen nepatří do skupiny ekonomických potížistů či přímo těch, vůči nimž byla přijímána stabilizační a záchranná opatření, ale naopak její nynější nadprůměrná ekonomická kondice představuje kapitál, který by měl být zhodnocen a zužitkován ve prospěch našich zájmů v EU a jejich obhajoby.

Petr Zahradník je poradcem prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

V tomto týdnu se již definitivně probouzejí instituce EU z tradičního letního spánku, z něhož mohla mnohé z jejich
představitelů budit představa na stav Unie v čase, kdy v průběhu července k tomu spánku uléhaly.

Velmi nejasný a rozpačitý průběh brexitu, jež je alarmující součástí nynější agendy EU sám o sobě. Rozevřený vějíř variant budoucího uspořádání Unie, jdoucí od snad až nerealisticky ambiciózních úmyslů až k těm velmi defenzivním, a potřeba vybrat z nich „tu pravou“, rozhodnout o ní a pak jí v praxi realizovat, též jednoho příliš neuklidní.

A vzpomeneme-li na líté půtky, vytvářející spíše příkopy, než mosty v řadě integračních oblastí (volný pohyb osob, liberalizace služeb, otevřenost veřejných zakázek, snaha omezit daňovou soutěž a postoupit v daňové harmonizaci až unifikaci, postoj k otázkám migrace), rámované pak razantními postupy unijních institucí vůči některým členským zemím, jež se z jejich pohledu „chovají nepatřičně“ (teď čerstvě Polsko, předtím Maďarsko, přičemž i my jsme se občas ocitli na pomyslném koberečku), klidnou a harmonickou tedy předprázdninovou Unii nemůžeme charakterizovat ani při nejbujnější fantazii.

Je tak nad slunce jasné, že v této atmosféře se zkrátka lehce nepracuje. Dochází nadto k přílišné spotřebě limitované lidské energie pro účely udržení Unie alespoň trochu pohromadě, než na to, aby se řešily přednostně rozvojové výzvy, zajišťující její budoucí prosperitu a postup vpřed.

Podíváme-li se na výběr toho nejzajímavějšího z chystané podzimní agendy evropských institucí, vedle již zmíněného tématu daňového (například stanovení základu daně z příjmů právnických osob, či využití daňové infrastruktury k potlačování kriminálních a teroristických činů) sem patří legislativa kapitálových trhů (EMIR, vyhodnocení Unie kapitálových trhů); naostro započne diskuse o budoucí podobě víceletého finančního rámce. Zpráva o stavu EU předsedy Evropské komise Junckera má již velmi brzy vést ke zpracování dalších zásadních strategických dokumentů (například průmyslové politiky v podmínkách sílící digitalizace a důrazu na efektivní využívání zdrojů).

Výhodou České republiky v současné době je, že nejen nepatří do skupiny ekonomických potížistů či přímo těch, vůči nimž byla přijímána stabilizační a záchranná opatření, ale naopak její nynější nadprůměrná ekonomická kondice představuje kapitál, který by měl být zhodnocen a zužitkován ve prospěch našich zájmů v EU a jejich obhajoby.

Lze zmínit třeba možnost aktuálně diskutované participace na platformě eurozóny v pozici pozorovatele (před tím, než bude přijato rozhodnutí o plnoprávném členství). Je zde však celá řada dalších oblastí – například skutečné otevření trhu práce či služeb či udržení takové pozice vůči rozpočtu EU, jež bude odpovídat naší ekonomické vyspělosti. Výzvou pro aktivní zastánce a prosazovatele našich zájmů v EU je, aby míra tohoto zhodnocení byla po zásluze maximální.