Vytenis Andriukaitis: „Tichou“ epidemii hepatitidy C musíme definitivně vymýtit

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodnovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Shutterstock / Tashatuvango

Účinná prevence a léčba hepatitidy a související péče by se měly stát běžnou praxí v celé Evropě, píše evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis ve svém komentáři u příležitosti světového dne boje proti žloutenkám.

V současné době trpí v EU přibližně 5,5 milionu lidí hepatitidou C. Smutnou pravdou je, že ve skutečnosti může být toto číslo ještě mnohem vyšší. Jelikož je u hepatitidy C často až do pozdního stadia obtížné odhalit její příznaky a jelikož tato choroba postihuje především chudé a zranitelné skupiny, jako jsou injekční uživatelé drog, bývá označována za „tichou“ epidemii. Situace je rovněž dost neutěšená z důvodu nepřiměřeně nákladných léčivých přípravků pro léčbu tohoto onemocnění, ale hepatitidě je možné předcházet – kdybychom se zaměřili více na prevenci, nebudeme potřebovat tolik lidí léčit.

Víme, co je třeba udělat: potřebujeme více testů a screeningu, lepší informovanost, zejména u zranitelných skupin, včasnou diagnostiku a detekci a odpovídající léčbu. Členské státy se zavázaly, že do roku 2030 dosáhnou cíle udržitelného rozvoje skoncovat s HIV/AIDS a tuberkulózou a omezit virovou hepatitidu. Pokud jde o EU, my v Evropské komisi zůstáváme i nadále plně odhodláni jim v tom pomoci, jak jsme již zdůraznili ve svém sdělení s názvem „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“.

Podporujeme globální iniciativy v oblasti zdraví, jako je Globální fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Nedávno jsme rovněž podepsali Společné prohlášení o evropském konsenzu o rozvoji, jehož prostřednictvím se EU a její členské státy zavázaly, že budou nadále investovat do prevence a potírání přenosných nemocí a že zajistí cenově dostupná a nezbytná léčiva a očkovací látky pro všechny. Zmíněný konsenzus je naším klíčovým vnějším nástrojem k provádění Agendy 2030 v rámci naší rozvojové spolupráce. Komise je také pevně odhodlána nadále podporovat výzkum virové hepatitidy a vývoj preventivních a terapeutických nástrojů v rámci programu Horizont 2020.

Hodláme i nadále podporovat spolupráci na úrovni EU. Komise rozšířila již zavedenou spolupráci se zeměmi EU a zainteresovanými stranami v oblasti HIV/AIDS, hepatitidy a tuberkulózy, aby se dále rozvíjely programy prevence a testování, aby byly odstraněny sociální nerovnosti a zajištěn přístup ke screeningu a péči pro všechny. Na podporu těchto opatření, jež by se měla zaměřit zejména na nejzranitelnější osoby, využijeme program EU v oblasti zdraví. Například v druhé polovině tohoto roku by měla být zahájena nová společná akce na zlepšování kvality prevence a péče pro HIV/AIDS, virovou hepatitidu, tuberkulózu a sexuálně přenosné infekce. Kromě toho se členské státy vyzývají, aby využívaly dohodu o společném zadávacím řízení, která jim pomůže získávat léčivé přípravky za výhodnějších podmínek.

Jsem pevně přesvědčen o tom, že účinná prevence a léčba hepatitidy a související péče by se měly stát běžnou praxí v celé Evropě. U příležitosti letošního Světového dne boje proti hepatitidě je namístě nejenom si připomenout, že máme k dispozici prostředky na to, abychom mohli uspět, ale že bychom měli skutečně začít společně pracovat na tom, abychom s touto „tichou“ epidemií definitivně skoncovali. Společně můžeme hepatitidu v Evropě vymýtit.

Autor je evropským komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin.