Sdílená ekonomika: více než jen módní fenomén

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

sharing economy

© Shutterstock / Pushish Images

Sdílení volné kapacity věcí (například zemědělského nářadí) je způsob sousedské výpomoci, který v lidské společnosti existuje od jejího počátku. Se vstupem do nového tisíciletí tento prastarý fenomén získává díky internetu a rozšíření chytrých telefonů s přístupem k datovým sítím nové a nové možnosti uplatnění. Sdílená ekonomika má potenciál stát se největší revoluční změnou, jakou internet přinesl do našeho života.

Vedle toho, že podstatná část z nás je dnes již připojena přes chytrý telefon k internetu na každém kroku, umožnila rapidní rozvoj fenoménu sdílené ekonomiky také existence specializovaných platforem (dalo by se o nich hovořit jednoduše jako o internetových stránkách). I bez nich by sice bylo možné formulovat nabídku služeb v reálném světě přes inzertní portály, od spolujízdy či venčení psů přes výpůjčku nějaké věci (například vrtačky, 3D tiskárny nebo automobilu) až po nabídky ubytování či pohoštění národní kuchyní v domácím prostředí.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a zpravodajský portál EurActiv.cz v rámci projektu „Empowering Youth and Regions in the European Parliament“ uspořádaly 29. května 2017 v Brně kulatý stůl Sdílená ekonomika: výzvy pro Jihomoravský kraj. Cílem diskuzního setkání bylo otevřít debatu nad aktuálním tématem sdílené ekonomiky z pohledu regionu a zároveň zohlednit kontext politik a přístupů zastávaných k této problematice v EU.

Kulatý stůl svým úvodním příspěvkem zahájila poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Do diskuse se dále v roli řečníků aktivně zapojili Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna, Patrik Haratyk z Úřadu vlády ČR, Jan Poruba z Ministerstva průmyslu a obchodu, Zbyněk Smetana z Ministerstva financí, Ivo Minařík z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Gabriela Zedníčková ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., a zástupci firem nabízející carsharingové služby Jakub Hruška z EMUJ, a. s., a Michal Šimoník z Autonapůl – první český carsharing.

Výstupem z debaty jsou níže uvedená doporučení adresovaná evropským institucím i domácím politikům a státní správě. Řadu z nich je možno považovat také za příspěvek do obecné veřejné debaty o fenoménu sdílené ekonomiky.

  • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu odhlasoval v květnu 2017 zprávu týkající se sdílené ekonomiky, ve které se k tomuto fenoménu staví přívětivě a souzní tak s doporučeními Evropské komise z loňského roku. Ve zprávě byla zmíněna pozitiva jako rozšíření nabídky pro spotřebitele a vytváření nových pracovních příležitostí. Nepřehlédnuty nezůstaly však ani problematičtější oblasti související se sdílenu ekonomikou, jako je ochrana zaměstnanců.
  • Právní postavení zákazníka služby nabízené příležitostně nepodnikatelem (P2P) bude odlišné od postavení u služeb, které nabízí podnikatel, a uživatel služby tehdy může mít postavení a právní ochranu coby spotřebitel (B2C). Pokud zákazník má při objednávce služby tuto informaci k dispozici, je namístě mu volbu umožnit. Mělo by však jít vždy o volbu informovanou.
  • Diskuse týkající se sdílené ekonomiky stále naráží na neexistenci její přesné definice, která nejenže by umožnila zajistit více právní jistoty těm, kdo na sdílené ekonomice participují, ale zároveň by i vnesla více řádu do debat o tomto fenoménu.
  • Účastníci debaty se neshodli v otázce, jak naložit se stávající regulací, která v některých případech znesnadňuje fungování služeb na principu sdílení. Shoda tak nastala pouze v tom, že vhodné je rušit taková regulatorní opatření, která s ohledem na nové technologie (např. technologie GPS) již pozbyla svého smyslu.
  • Je žádoucí se zamyslet i nad rigidní definicí podnikání v České republice, aby nenastávaly situace, kdy jsou ze strany úřadů za podnikatelskou činnost automaticky považovaná například opakovaná venčení psů za úplatu.
  • Ohledně ochrany spotřebitelů na kulatém stole zaznělo, že služby ve sdílené ekonomice nebývají předmětem stížností, které by spotřebitelské poradny evidovaly.
  • Zajímavým přínosem platforem sdílené ekonomiky je publikování uživatelských recenzí, které narušují dosavadní informační asymetrii a umožňují předávání zkušeností uživatelů s konkrétním poskytovatelem služby. Je však důležité, aby systém hodnocení nemohl být předmětem manipulací a uživatelé se na něj mohli skutečně spolehnout.
  • Účastníci debaty se shodli na tom, že významným aspektem vytváření rovných podmínek na trhu je náležité zdanění sdílených služeb, aby tyto neměly cenovou konkurenční výhodu jen díky tomu, že působí v šedé zóně. Pozitivním krokem platforem by v tomto ohledu bylo, pokud by souhlasily se sdílením dat o transakcích prováděných v jejich rámci s finančními úřady.
  • Vstřícnost je namístě jak ze strany platforem, aby takové sdílení dat umožnily, tak ze strany zákonodárce, aby takovému postupu nebránil a výsledkem skutečně mohlo být zjednodušení daňové administrativy poplatníků, například včetně možnosti zdaňovat takovéto příjmy srážkovou daní u zdroje. Platforma by pak daň přímo odvedla a poskytovatel služby by se již nemusel o nic dalšího starat.

Celý dokument je ke stažení zde.