Perspektivy evropské ústavní smlouvy – monitoring ratifikačních diskusí

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

EPIN

Jedním ze závěrů pracovního dokumentu European Policy Institutes Network (EPIN) je, že 22 z 25 členských států ústavní smlouvu ratifikuje. Ratifikaci v České republice a Polsku považují autoři zprávy za „nejistou“ a ve Velké Británii za „spíše nepravděpodobnou“.

Po velkém úspěchu průzkumu voleb do Evropského parlamentu (EPIN Working Paper No. 11) se jeho autoři rozhodli vypracovat studii o ratifikaci evropské ústavní smlouvy pomocí podobného přístupu. Zjištění v tomto dokumentu se opírají o výsledky průzkumu uskutečněného národními experty v rámci sítě EPIN.

Přidaná hodnota tohoto průzkumu spočívá v jeho komparativní šířce a analýze spíše než v hloubkovém hodnocení každé národní diskuse. Ratifikační monitoring EPIN bude průběžně aktualizovaný.

Klíčové závěry jsou:

  • V současnosti se zdá pravděpodobné, že ratifikace ústavní smlouvy bude úspěšná ve 22 z 25 členských zemí EU, v případě Česka a Polska je situace považována za „nejistou“, v případě Británie za „spíše nepravděpodobnou“. Ve všech zemích, kde bude o ratifikaci rozhodovat parlament, je úspěch „velmi pravděpodobný“.

  • Co se týká politických stran, ve všech zemích existuje široký politický střední proud, který ratifikaci podporuje. V Británii, ČR, Polsku a na Maltě je tento střed výrazně rozštěpený. Dokonce ani ve Francii nejsou stanoviska hlavních politických stran zcela jasná.

  • V evropských státech existují různé procedury, časové harmonogramy a politické podmínky pro parlamentní hlasování a referenda, což komplikuje celoevropskou diskusi a nedává příliš podnětů pro výměny stanovisek přes národní hranice. Z toho vyplývá, že ohnisko diskusí leží v současnosti převážně v členských státech.

  • Klíčovými hráči v diskusi by měli být národní politici. To je příslibem živých diskusí o evropské otázce. Zároveň ale existuje riziko, že národní aktéři diskusi zneužijí na propagaci domácí agendy.

  • Otázky přímo spojené s ústavní smlouvou jsou často technického charakteru a v podstatě méně zajímavé pro širokou veřejnost. Tyto otázky jsou zdůrazňovány příznivci ratifikace ústavní smlouvy. Oponenti častěji využívají argumenty politické.

Plná verze studie je k dispozici v angličtině.