Komise nemůže ignorovat národní parlamenty

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodnovat s názorem redakce EurActiv.cz

státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza

Evropská komise tento týden ve svém sdělení konstatovala, že její dřívější návrh revize směrnice o vysílání pracovníků i nadále považuje za souladný s principem subsidiarity. Odmítla tak stanoviska 11 národních parlamentů členských států včetně obou komor Parlamentu České republiky.

Návrh, který v nejméně vhodné době rozděluje Unii, tedy zůstává nezměněný a jednání o něm by měla dále pokračovat.

Návrh Komise je nerespektováním hlasu více než třetiny národních parlamentů. Přijetí tzv. žluté karty slouží jako silný politický signál, na jehož základě by mělo dojít k důkladné analýze a přehodnocení stávajícího návrhu. Ponechání návrhu v původním znění je nepřijatelné. Mechanismus žluté karty by měl být využíván pouze při vážných pochybnostech národních parlamentů o porušení principu subsidiarity, není proto možné souhlasit se  sdělením komisařky Thyssenové, že je návrh s tímto principem plně v souladu. Vzhledem k tomu, že mechanismus žluté karty byl spuštěn teprve potřetí v historii, neměla by ho brát Komise na lehkou váhu.

Spuštění mechanismu a následná reakce ze strany Komise je důležitou zkouškou vnímání role národních parlamentů evropskými institucemi a naplňování společného závazku zvýšení demokratické legitimity rozhodování na evropské úrovni. Role národních parlamentů a význam principu subsidiarity byly zdůrazněny na zasedání Evropské rady v únoru letošního roku, kdy se hlavy států a vlád shodly na tom, že princip subsidiarity a postavení národních parlamentů musí představovat důležitý prvek při politických úvahách o dalším směřování EU. Pokud chceme zvýšit demokratickou legitimitu evropských institucí a společného evropského projektu, nemůže být hlas národních parlamentů a jimi reprezentovaných občanů ignorován tak, jak jsme tomu svědky v tuto chvíli.

Cílem české vlády je, aby byla Evropská unie akceschopná a důvěryhodná pro své občany, přičemž jim musí zajišťovat prosperitu, hospodářský růst a postupné sbližování životní úrovně mezi členskými státy. Návrh na revizi směrnice o vysílání pracovníků v této podobě rozhodně životní úroveň nesblíží, naopak bude pouze administrativní překážkou na vnitřním trhu.