Komentář předsedy vlády Sobotky k bilanční řeči prezidenta EK Junckera o stavu Unie

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Premiér Bohuslav Sobotka s novináři; @ yakub88 / Shutterstock.com

Jsem rád, že se předseda Komise ve svém vystoupení zaměřil na témata, která máme společná, ne na kopání příkopů mezi členskými státy.

Dnešním projevem dal předseda EK najevo, že Evropská komise bere vážně naše návrhy na posílení evropské obranné spolupráce. Přivítal jsem slova o potřebě vytvoření ústředí evropské obrany, o inovaci stávajících technologií a vytvoření Evropského fondu obrany. Česká vláda prosazuje společný postup členských států v obranné spolupráci, který doplní fungující transatlantickou spolupráci v rámci NATO.

Předseda Evropské komise se soustředil také na ochranu hranic EU – jednu z priorit mé vlády v evropské politice. Souhlasím s nutností posílit naši spolupráci ve výměně informací a v přístupu k databázím. Evropa musí striktně kontrolovat ty, kteří překročí naše hranice. Jean-Claude Juncker vyzval k posílení ochrany vnější hranice Bulharska před nelegální migrací. Česká vláda je připravena Bulharsku pomoci.

Komise se chce v následujícím roce více zaměřit také na sociální dimenzi a pracovat na pilíři sociálních práv. Jsem přesvědčen, že pokud chceme skutečně snížit migraci pracovníků v EU, musí dojít ke sblížení mezd v jednotlivých částech Evropy. Evropská unie má dost nástrojů, které tomu mohou pomoct.

Dalším tématem Junckerova projevu byla modernizace evropské ekonomiky a podpora digitalizace. Na digitální agendu se česká vláda soustředí od začátku svého mandátu. Rozjeli jsme koordinaci dosud roztříštěného odvětví a jsme připraveni spolupracovat s Komisí na zvýšení digitalizace Evropy.

Vítám příslib předsedy Komise na zdvojnásobení prostředků v Junckerově investičním plánu, které by měly k roku 2020 dosáhnout 620 miliard eur. Je potřeba ale rozšířit možnosti jeho využití tak, aby více odpovídal potřebám členských států.

Věc, které se obávám, jsou příkopy mezi západem a východem, o kterých předseda EK Juncker také mluvil. Bez jejich překonání nebude Evropa úspěšná. Nyní je tedy důležité hledat věci, které nás v EU spojují a zapomenout na návrhy, jež nás mohou jen rozdělovat, jako jsou třeba povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků.