Kde leží geografický střed EU a Evropy?

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

integrace, partner

Jednotný konsensus, kde leží geografický střed Evropy i EU, neexistuje. Výpočty a měření nejsou jednotná a záleží vždy také na úhlu pohledu na celou problematiku a na použitých metodách.

Přestože se stále vedou debaty, kde jen toto slavné místo leží, přišli renomovaní francouzští vědci z Národního geografického institutu (IGN) s následujícími tvrzeními. Střed evropského kontinentu mezi Atlantikem a Uralem leží podle výpočtů těchto geografů a geodetů v blízkosti hlavního města Litvy Vilniusu. Tento bod byl již dokonce zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Jeho zeměpisná poloha je 54° 54′ s. z. š. a 25° 19′ v. z. d. a nachází se na vrchu Bernotai u obce Purnuskes, 26 km severně od Vilniusu. Již v roce 1991 tam iniciovala asociace litevských geografů umístění kamene s kovovou deskou. Minulý rok zde vyrostlo i muzeum a místo bylo patřičně označeno i v souvislosti se vstupem země do EU a očekávanými příjmy z turistiky. Na mohutném bílém žulovém sloupu je koruna z hvězd, jaké známe z vlajky Evropské unie. U tohoto místa je i muzeum zaměřené na různá pojetí geografických středů v Evropě.

Mezi možné destinace, které si rovněž činí nárok na geografický střed starého kontinentu, patří dle starších měření různých institucí i tato níže uvedená místa:

  • městečko Suchowola v severovýchodním Polsku
  • místo u Toruně v západním Polsku
  • vesnice Dilove u Rakhiva, (v bývalé Podkarpatské Rusi, dnes ukrajinský Rakhivský region, západní Ukrajina, nedaleko hranic s Rumunskem)
  • střed Drážďan u kostela Frauenkirche
  • u obce Krahule (na středním Slovensku)
  • místo na vrchu Tillenberg (česky Dyleň) v severovýchodním Bavorsku
  • místo u vesnice Hildweinsreuth v sv. Bavorsku (u hranic z ČR) 

Historie měření

První měření provedl v roce 1775 polský astronom Szymon Antoni Sobiekrajski a označil jako střed Evropy městečko Suchowola v severovýchodním Polsku. Jeho metoda byla prostá: tam, kde se čtyři nejvzdálenější body kontinentu křížily, ležel střed Evropy. Podle rakousko-uherských geografů bylo roku 1887 tím pravým středem určeno místo u malého města Rakhiv (Rakhov) v Haliči. Němečtí geografové roku 1900 provedli analýzy a shodli se, že se rakousko-uherští kolegové mýlili. Němečtí vědci se shodli na tom, že aktuální geografický střed Evropy je v saském hlavním městě Drážďanech nedaleko kostela Frauenkirche. Nacisté toto tvrzení posléze zneužili tím, že prohlašovali Třetí říši za „srdce Evropy“ a to ji mělo předurčovat k právu vládnout Evropě. Měření provedená sovětskými vědci opětovně určila Rakhiv (Rakhov) v Haliči (v té době ovšem již v sovětské západní Ukrajině) za jediné správné místo. Toto místo na břehu Tisy nedaleko vesnice Dilove u Rakhiva označuje pomník s latinským nápisem „Locus Perennis Dilicentissime cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura gradum meridionalium et paralleloumierum Europeum … MD CCC LXXXVII“, který v překladu znamená „Pevné, přesné, věčné místo. Velmi přesně, se speciálním přístrojem vyrobeným v Rakousko-Uhersku, se škálou meridiánů a rovnoběžek, ustanoveno Centrum Evropy 1887“. Geografické koordináty jsou 48° 30´ s. z. š. a 23° 23´ v. z. d.

Další měření založená na jiných metodách určila geografický střed do Toruně v západním Polsku. Jiná měření rakouských geografů zase určila pupek Evropy na druhý nejvyšší vrch Českého lesa Tillenberg u vesnice Neualbenreuth v Horní Falci na bavorské straně v bezprostřední blízkosti našich hranic. Na základě těchto měření tam byl roku 1865 vyznačen trigonometrický bod prvního řádu. V bezprostřední blízkosti bývalé železné opony na vrchu Dyleň (něm. Tillenberg 939 m n. m.) tři metry od hranic s Českem je žulový kámen s nápisem: „Střed Evropy“. Geografické souřadnice místa jsou 49° 58′ s. z. š. a 12° 30′ v. z. d. V současné době, kdy už hora není přeťata dráty hraničního pásma, můžeme toto místo jihovýchodně od Chebu v nejnovější české CHKO Český les navštívit a žulový kámen (viz obr. č. 5 vlevo výše) s nápisem „Mittelpunkt Europas“ spatřit.

Geografický institut Mnichovské univerzity určil roku 1981 jedno místo u obce Hildweinsreuth v Hornofalckém lese rovněž u hranic z Českou republikou za jediný správný střed. V blízkosti bývalého nacistického koncentračního tábora Flossenbürg lze nalézt žulový reliéf Evropy upomínající na střed Evropy, jehož geografické koordináty jsou 49° 46′ s. z. š. a 12° 22′ v. z. d.

Jen v Německu si činí nárok na titul středu Evropy asi 40 míst. Jsou mezi nimi i takové kuriozity jako např. hostinec s názvem „Gasthof Mittelpunkt Europas“ v Hitlerově rodišti v Braunau am Inn na rakousko-německém pomezí.

Nejen geografy zajímá, kde leží „pupek Evropy“. Polský režisér Stanislaw Mucha natočil nedávno film „Die Mitte“ (česky „Střed“), v němž ukazuje 40 míst v Evropě, které si na střed starého kontinentu činí nárok. Jeho film byl na minulém festivalu Berlinale velice chválen.

Rovněž Slovensko si uplatňuje nárok na svůj geografický střed Evropy. Ten leží mezi obcemi Kremnické Baně a Krahule při gotickém římskokatolickém kostele Sv. Jána (viz obr. 7 vlevo). Souřadnice tohoto bodu jsou: 48° 45′ s. z. š. a 18° 55′ v. z. d.

Všechna tvrzení o údajném středu Evropy závisí na vymezení hranic Evropy. Jak víme, pobřežní čára Evropy je velmi členitá s množstvím ostrovů a evropské hranice na východě tak výpočet takového bodu nebude zřejmě nikdy jednoznačný.

Geografický střed EU

Ovšem nejen Evropa má nárok na svůj geografický střed. Hledá ho i Evropská unie. V letech 1995 až 2004, kdy měla EU ještě patnáct členů, ležel podle francouzského IGN geografický střed Patnáctky v obci Oignies-en-Thierache v provincii Namur v Belgii u hranic s Francií. Zeměpisné souřadnice tohoto místa jsou 50° 00′ 33″ s. z. š. a 4° 39′ 59″ v. z. d.

Od 1.5. 2004 má EU již 25 členů a geografický střed se podle IGN nachází ve vesnici Kleinmaischeid v Německu ve spolkové zemi Porýní-Falc. Geografické koordináty této obce s 1.279 stálými obyvateli, která leží asi 40 km jihovýchodně od Bonnu, jsou: 50° 31’ 31″ s. z. š. a 7° 35’ 50″ v. z. d. Možná je ve jméně této obce skryta i symbolika. Toto jméno lze volně přeložit i jako „malý květnový přelom“. Vstup do EU byl pro někoho jistě takovým malým májovým přelomem.

Pro upřesnění je ještě nutné dodat, že geografický střed členů eurozóny leží v Burgundsku v obci Montreuillon v departamentu Nièvre ve střední části Francie. Souřadnice místa jsou: 47° 11′ 56″ s. z. š. a 3° 48′ 2″ v. z. d.

Jak je patrné, geografický střed EU se posouvá od západu na východ. Nejprve to byla belgická, poté německá obec. Pokud přistoupí i Rumunsko a Bulharsko, může se stát, že v brzké době bude geografický střed u nás. Uvidíme, k čemu francouzští geografové dospějí. Každopádně podle zaručené předpovědi Járy Cimrmana by to mělo být v Humpolci!