Jak bude vypadat „grilování” Věry Jourové v Evropském parlamentu?

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Věra Jourová; zdroj: Úřad vlády ČR.

Věru Jourovou, českou kandidátku na budoucí komisařku EU, čeká k dosažení portfolia regionálního rozvoje nesnadná cesta. V rámci tzv. grilování evropští poslanci hodnotí nejen způsobilost kandidátů svědomitě spravovat dané portfolio, ale také jejich evropanství, osobní nezávislost a komunikační schopnosti.

Evropské hodnoty se na základě znalosti profilu Věry Jourové a průběhu předchozích grilování kandidátů na komisaře pokusily odhadnout otázky, kterým může česká kandidátka čelit:

Celková způsobilost a proevropské smýšlení

 • Proč si myslíte, že by jeden z nejhůře čerpajících členských států měl obsadit komisaře na pozici, která má čerpání prostředků z evropského rozpočtu kontrolovat?
 • Proč by podle Vás měl portfolio regionálního rozvoje administrovat zástupce státu, který je čistým příjemcem do evropského rozpočtu?

Osobní nezávislost

 • Jste první místopředsedkyní politického subjektu, jehož předseda je zosobněním koncentrace moci a neustálého střetu zájmů. Jak se dokážete bránit oprávněnému podezření ze střetu zájmů, pokud vám doposud ve Vašem vlastním politickém subjektu nevadil?
 • Jaká je Vaše definice střetu zájmů?
 • Po nominaci na post české komisařky jste opakovaně hovořila o prosazování národních zájmů. Můžete detailně popsat, jak si to představujete?
 • Prohlásila jste, že se “českým zájmům budete věnovat mimo pracovní dobu.” Můžete to specifikovat?
 • Jaký postoj zaujmete v případě nástupu do úřadu komisařky ke členství v hnutí, z něhož pocházíte?
 • Jak prokážete svou integritu, když jste jednou z hlavních postav politického subjektu, který je oprávněněn označován za propojení byznysu a politiky?
 • Dostáváte, či dostávala jste mzdu od Vašeho politického hnutí?

Správa úřadu a spolupráce s EP a jeho výbory

 • Jste spoluautorkou systému regionálních operačních programů, který se ve Vaší zemí stal ilustrací netransparentnosti. Proč jste byla zastánkyní tohoto modelu a jak se na něj díváte dnes?
 • Jak budete postupovat, pokud budete během svého mandátu řešit problémy v oblasti Vašeho portfolia ve Vaší mateřské zemi?
 • Která konkrétní poučení plynou z Vašich zkušeností z velmi špatně čerpajících zemí jako je Česká republika či Rumunsko pro celou EU?
 • Které konkrétní změny byste ráda během svého mandátu ve svěřeném portfoliu prosadila?
 • Považujete za přiměřené, aby v případě záporného závěru slyšení dotyčný komisař vzal zpět svou kandidaturu?

Budoucnost EU

 • Jak se stavíte k debatě o politizaci Evropské komise? Jak politizovaný mandát podle Vás má nadcházející Evropská komise, jejíž předseda vyšel z tzv. spitzenkandidátů?
 • Co vidíte jako hlavní příčinu vzrůstající nedůvěry občanů ve vývoj evropské integrace?
 • Měla by podle Vás v dalších pěti letech následovat změna primárního práva? Pokud ano, jaká?
 • Měl by se podle Vás v absolutních číslech navyšovat podíl rozpočtu EU, který směřuje do regionálního rozvoje?
 • Je podle Vás dostatečná podpora zemí s kandidátským statusem? Jak hodnotíte již schválenou a případnou budoucí pomoc Ukrajině?
 • Jak chcete zlepšit obraz Komise v očích veřejnosti?

Funkce a priority komisaře během mandátu

 • Jaké tři priority hodláte prosazovat v rámci Vašeho navrženého portfolia?
 • Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém harmonogramu?
 • Co konkrétně chcete dělat jiným způsobem než Váš předchůdce?

Postup, jakým probíhá slyšení kandidátů na budoucí komisaře, stanovuje jednací řád Evropského parlamentu. Nejprve parlament obdrží životopisy kandidátů a prohlášení o jejich finančních zájmech. Následně europarlament zašle kandidátům sérii pěti písemných otázek vztahujících se k jejich politickým prioritám v příslušné oblasti působnosti, které dále slouží jako podklad pro veřejné slyšení probíhající v příslušném parlamentním výboru. Toto slyšení by dle jednacího řádu mělo probíhat minimálně tři hodiny. Poslanci poté celkově hodnotí kandidátovo vystoupení a jeho schopnost zajišťovat konkrétní oblast působnosti. Výsledky slyšení následně posuzuje Konference předsedů výborů a Konference předsedů tvořená předsedou Evropského parlamentu a předsedy všech politických skupin.

O tom, že proces grilování není pro kandidáty pouze formalitou, hovoří například zkušenosti z minulých let, kdy EP zamítl některé kandidáty z důvodu slabých znalostí v konkrétní oblasti či z důvodu obecných odpovědí na dané otázky. To se stalo například v roce 2010, kdy parlament neschválil bulharskou ministryni zahraničí Rumianu Jelevu či v roce 2004 při zamítnutí László Kovacze na pozici komisaře pro energetiku.

Slyšení designovaných komisařů bude probíhat během září, koncem října (20. – 23. října) pak předstoupí celá komise před EP, jenž bude hlasovat o jejím schválení. V případě schválení pak formálně jmenuje novou komisi Evropská rada, a to kvalifikovanou většinou. Úřadu by se měla nová komise v čele s Jean-Claude Junckerem ujmout 1. listopadu 2014.

Celý materiál naleznete na stránkách Evropských hodnot pod tímto odkazem.